אירוע: הכנס השנתי ה-23 של PMI העמותה לניהול פרויקטים בישראל

"יוצאים מהקופסה, מובילים את השינוי"

יום שלישי, 18 ביוני 2019
08:00
מתחם אירועים LAGO
פארק האגם המאה ועשרים 6 ראשון לציון (מפה)
9 שעות

הערות

https://pmi-2019.events.co.il/home