מפרסם: ארנה פרי יחסי ציבור
תאריך: 30/03/2011 22:09
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

התייחסויות של עפרה חדד וצבי שוב לתיקון חוק המכר

התייחסות של עפרה חדד, סמנכ"ל חברת יורו ישראל, לתיקון לחוק המכר – לגלובס: "התיקון לחוק פופוליסטי ומיותר, והוא טוב ליצירת כותרות בתקשורת"

"התיקון לחוק המכר, שאותן מציע ח"כ כרמל שאמה, הוא פופוליסטי ומיותר. אמנם כיום עומדת תקופת הבדק שבה מחוייבים הקבלנים על 7 שנים, אולם במידה ודייר מוכיח כי קיימת אי התאמה יסודית במבנה, גם אם הוא מוכיח זאת לאחר שכבר עברו 7 השנים, הקבלן נושא באחריות על הכשלים. קשה לי להאמין שתימצא אי התאמה יסודית במבנה לאחר 20 שנה, כי אם קיימת כזאת, היא מתגלה בשנים הראשונות שלאחר הבנייה. התיקון למעשה לא משנה את התנהלות הדברים בפועל, אבל הוא כנראה טוב ליצירת כותרות בתקשורת".

עו"ד צבי שוב, מומחה לדיני מקרקעין ונדל"ן: ניסוח החוק מטיל אחריות ל20 שנה גם לאנשים פרטיים שבנו בית צמוד קרקע ומכרו אותו למישהו אחר

לדבריו, "תשומת הלב, מופנית לכך כי בהצעת חוק המכר (דירות) מוצע להאריך את תקופת האחריות של "המוכר". בתיקון לסעיף ההגדרות בהצעת החוק לא תוקנה הגדרת "המוכר" שמוגדר כך: "מי שמוכר דירה שבנה או שהוא עתיד לבנות בעצמו או על ידי אדם אחר על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת למכרה, מאדם שבנה או עתיד לבנות אותה כאמור, למעט מוכר דירה שלא בנה אותה בעצמו ולא מהקונה תמורה בעד מכירתה". דהיינו, המוכר לצורך הטלת האחריות ל-20 שנה הוא כל אדם פרטי שבנה את הקרקע ומכר לאחר ולא רק הקבלן כמקובל לחשוב. נראה כי למצב זה יש השלכות לא ריאליות על אנשים פרטיים שיצטרכו לשאת בנטל האחריות בגין "אי התאמה" ונדמה כי המחוקק לא נתן את דעתו לכל ההשלכות האפשריות של התיקון המוצע לחוק.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ארנה פרי יחסי ציבור.