Schulich Leaders
Schulich Leaders
הודעה לעיתונות

פילנתרופ יהודי קנדי מעניק מלגות בסכומי שיא לסטודנטים ישראלים בתחומי הטכנולוגיה

הפילנתרופ סימור שוליך: "מדע וטכנולוגיה הם מנועי צמיחה חשובים לכלכלת המדינה... אני מקווה שהקרן תסייע לישראל לבסס עצמה בחזית המדע והמחקר העולמי בשנים הבאות"

עד שנת 2014 תעניק קרן Schulich Leaders מלגות בהיקף של למעלה מ-6.5 מיליון ₪ ל-30 סטודנטים ממקצועות המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה בישראל

קרן Schulich Leaders של הפילנתרופ היהודי-קנדי סימור שוליך תעניק בשנה"ל האקדמית שתחל באוקטובר 2012, מלגה אישית לחמישה סטודנטים ישראלים בסכום שיא של 60,000 דולר קנדי לכל אחד, למשך שנות לימודי התואר הראשון. בשנה הראשונה לפעילותה בישראל תעניק הקרן מלגות לסטודנטים מחמשת המוסדות הבאים: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן והטכניון.
כל מועמד/ת ללימודים במקצועות המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה ומתמטיקה, באחת מחמשת האוניברסיטאות שלהלן יכול לזכות במלגה ולהימנות עם "Schulich Leaders". הקריטריונים לזכייה במלגה הם ממוצע ציונים גבוה, רקע סוציו-אקונומי המצריך סיוע ורקע מנהיגותי בחברה או בקהילה. ראוי לציין שהמלגה פתוחה בפני כל המגזרים המרכיבים את החברה הישראלית.

הפילנתרופ היהודי-קנדי סימור שוליך ידוע בתרומתו האסטרטגית לתחום החינוך בקנדה ובישראל. בשנים האחרונות תרם מר שוליך עשרות מיליוני דולרים לפקולטה לכימיה בטכניון ולפרויקט "כיתה חכמה" של המשרד לפיתוח הנגב והגליל. קרן Schulich Leaders, אותה הקים מר שוליך בהיקף חסר תקדים של 100 מיליון דולר, נועדה להבטיח כי מנהיגי העתיד של שתי המדינות יגיעו מחזית המחקר האקדמי והחדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה בארצם.
"אנו משיקים את הקרן כפיילוט לתקופה של שלוש שנים," אומר סימור שוליך. "מדע וטכנולוגיה הם מנועי צמיחה חשובים לכלכלת המדינה ומצוינות בלימודי מתמטיקה היא גורם חיוני המשפיע על ההישגים הלאומיים בתחומי הכלכלה. אני מקווה שתקופת הפיילוט של הקרן תסתיים בהצלחה רבה ותסייע לישראל לבסס את עצמה בחזית המדע והמחקר העולמי בשנים הבאות."

סימור שוליך בחר בפדרציה היהודית של טורונטו לניהול הפרויקט. חמש האוניברסיטאות הישראליות יוזמנו להשתתף בתכנית לצד עשרים אוניברסיטאות קנדיות. כל אחת מ- 25 האוניברסיטאות בישראל ובקנדה תבחר בשנה"ל 2012 סטודנט אחד לקבלת מלגה, כך שבסך הכול תעניק הקרן 25 מלגות של 60,000 דולר לסטודנטים שיחלו ללמוד בשנה"ל 2012. עד שנת 2014 יגדל מספר הסטודנטים הזוכים במלגה ל-75.
למידע נוסף: www.schulichleaders.co.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- כותרת יחסי ציבור.