מפרסם: משרד החינוך
תאריך: 21/11/2013 18:19
נושא: חינוך
הודעה לעיתונות

גיבוש המלצות לקביעת מתווה המסדיר שילוב תכניות חיצוניות במוסדות חינוך

לראשונה, גיבוש המלצות לקביעת מתווה המסדיר שילוב תכניות חיצוניות במוסדות חינוך, בשיתוף עם כלל השותפים הפועלים בתוך מערכת החינוך

מצורף קובץ מפורט

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- משרד החינוך.