הודעה לעיתונות

הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים לא יישמו את הרפורמה בבריאות הנפש ולא ידרשו התחייבות כספית מקופות החולים, עד להסדרת מעמדם

הסתדרות המח"ר ואיגוד העובדים הסוציאליים פותחים מחר (יום ד') בעיצומים:
הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים לא יישמו את הרפורמה בבריאות הנפש ולא ידרשו התחייבות כספית מקופות החולים, עד להסדרת מעמדם וביטחונם התעסוקתי

הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים בבריאות הנפש לא ישתפו פעולה, החל ממחר (יום ד'), עם ביצוע הרפורמה בבריאות הנפש, ויקבלו מטופלים כרגיל, ללא התחייבות כספית של קופות החולים (טופס 17), כפי שהיה נהוג עד כה, טרם כניסת הרפורמה לפועל, ב-1 ביולי – כך הנחו הסתדרות המח"ר (האקדמאים במדעי החברה והרוח) ואיגוד העובדים הסוציאליים.
הצעדים הארגוניים במסגרת סכסוך עבודה, שהכריזו שני הארגונים, שלא אמורה לפגוע כלל במטופלים, באה נוכח סירוב משרד הבריאות לחתום על הסכם קיבוצי, שישמור ויבטיח את מעמדם של העובדים הסוציאליים והפסיכולוגים, המועסקים בתחנות ובמרפאות לבריאות הנפש ולהכשרת והדרכת עובדים. לטענת איגוד העובדים הסוציאליים והסתדרות המח"ר, על אף שבית הדין לעבודה הנחה את משרד הבריאות לנהל עימם משא ומתן בתום לב, עד להגעה להסכמות, גוררים נציגי משרד הבריאות רגליים וממשיכים בניסיונם לכפות על העובדים תנאים שיביאו בתוך זמן קצר לייבוש התחנות לבריאות הנפש, עד לסגירתן, ובאופן בלתי נמנע אף לפיטורי עובדים ולפגיעה בלתי הפיכה במקצועות בריאות הנפש ובעתיד מקצועות הטיפול בנפגעי נפש.
במסגרת הפסקת שיתוף הפעולה עם הרפורמה ימשיכו העובדים הסוציאליים והפסיכולוגים לקבל מטופלים כרגיל, במתכונת שקדמה לרפורמה: מטופלים קיימים ימשיכו לקבל טיפול, ללא טופס 17 מקופות החולים; קליטת מטופלים חדשים, שיופנו על-ידי קופות החולים, תתבצע ללא הזנת ההתחייבות לתשלום מקופות החולים; פונים באופן עצמאי יקבלו טיפול כרגיל, ולא יתבקשו להביא הפנייה מקופת החולים.
בנוסף, הורו הארגונים לעובדים שלא להזין כל התחייבות מקופות החולים ולא לתעד הטיפול במערכת הממוחשבת. כל טיפול שיידרש תיעודו בהתאם להנחיות הקיימות טרם הרפורמה בבריאות הנפש, יתועדו בדרך אחרת, בהתאם לדין.
יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, צפרא דוויק, אמרה כי המדינה צריכה לתת שירות ציבורי פתוח בבריאות הנפש, ללא צורך בתיווכן של קופות החולים. "לא נותרה בידינו ברירה אלא לנקוט בעיצומים אלה, נגד משרד הבריאות, שלא יפגעו כלל בלקוחות שירותי בריאות הנפש, אלא דווקא להטיב עימם ולפשט את הטיפול שהם אמורים לקבל".
יו"ר הסתדרות המח"ר, עו"ד יעל רון, הוסיפה כי הפסקת שיתוף הפעולה עם משרד הבריאות, בכל הנוגע לבריאות הנפש, עד אשר יוסדר מעמד העובדים בתחנות לבריאות הנפש וביטחונם התעסוקתי, וכן יובטח המשך קיומו של מערך בריאות הנפש הציבורי, כמו גם עתידם של הסטודנטים והדורות הבאים של מקצועות הטיפול בבריאות הנפש.
רון ודוויק הודיעו כי העיצומים, שיחלו מחר הינם ללא הגבלת זמן, עד שמשרד הבריאות יאות לחתום על הסכם קיבוצי, שיבטיח את המשך תנאי העסקתם של העובדים ברפורמה החדשה.
לפרטים נוספים: דוד גולן, דובר איגוד העובדים הסוציאליים, נייד: 050-5702070

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- דוד גולן - אסטרטגיה ותקשורת.