purim
purim
הודעה לעיתונות

ארגון פעמונים מאפשר לקיים את מצוות מתנות לאביונים

מתנות לאביונים עם פעמונים

בארגון פעמונים מקדמים זו השנה ה 4 את יוזמת מתנות לאביונים. על ידי תרומה לארגון פעמונים, תסייעו למשפחות שעוברות תהליך שיקום כלכלי ונתמכות על ידי הארגון. התרומה מתבצעת בו ביום.
במהלך השנה מלווה ארגון פעמונים אלפי משפחות בכל הארץ, ומסייע להן בתהליך שיקום כלכלי. לקראת החג, התבקשו מתנדבי הארגון לאתר את המשפחות הזקוקות לסיוע כספי באופן מידי. מתנדבי פעמונים העבירו את שמות המשפחות המתאימות לוועדה מיוחדת, שדנה בכל בקשה לתמיכה לקראת חג הפורים. כל זאת, כדי שביום הפורים יגיעו המתנדבים למשפחות שנמצאו מתאימות ויעניקו להן תמיכה כלכלית.
http://evp.co.il/paamonim/?ref=web

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- פעמונים- מורה דרך להתנהלות כלכלית.