תמונה
תמונה
הודעה לעיתונות

פעמונים *מגייסת* סוכנים

אלפי משקי בית בישראל מבוטחים בביטוח כללי/ פנסיוני שלא מותאם לצורכיהם וליכולותיהם הכלכליות, שמעמיד אותם בסיכון כפול: הביטוחים מהווים נטל על יכולתם היומיומית "לגמור את החודש," ובעת אירוע ביטוחי לא יקבלו תמיד את הכיסוי שיאפשר להם להמשיך ולנהל חייהם.
מתוך אמונה כי כיסוי ביטוחי מותאם לצרכי משק הבית ויכולותיו המנוהל בצורה מקצועית, שקופה ואחראית הנו שירות בסיסי לו ראוי כל אדם, מקים ארגון פעמונים מאגר סוכני ביטוח כללי ופנסיוני מומלצים, שהתחייבו לפעול בהתאם לתפיסת הארגון וערכיו, מתוכו יוכלו הפונים לבחור את הסוכן אשר יטפל בהם בהתאם לתנאי המאגר והתקנון.
סוכנים בעלי תודעה חברתית מפותחת- הצטרפו למאגר !
http://www.paamonim.org/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%95/

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- פעמונים- מורה דרך להתנהלות כלכלית.