מפרסם: השר אורי אריאל
תאריך: 19/04/2017 19:59
נושא: עבודה ורווחה, יהדות
הודעה לעיתונות

תגובת השר אריאל (הבית היהודי-האיחוד הלאומי) לפסיקת בג"צ:

״פסיקת שופטי בג״צ המתירה פתיחת עסקים בשבת פוגעת בזהותה היהודית של מדינת ישראל ופוגעת בבעלי המרכולים הקטנים שרוצים לנוח בשבת.

בנוסף, הפסיקה מנותקת מרצון הציבור הישראלי לשמור על צביונה המיוחד של השבת ומהווה התערבות נוספת בנושאים ערכיים שצריכים להיקבע על ידי נבחרי הציבור בכנסת ולא בבית המשפט.

על הממשלה והכנסת לפעול בהקדם לחקיקה שתסדיר את צביונה היהודי של השבת ותקדם גם את יום ראשון כיום מנוחה נוסף.״

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- השר אורי אריאל.