מפרסם: השר אורי אריאל
תאריך: 17/05/2017 09:37
נושא: יהדות
הודעה לעיתונות

השר אריאל בפייסבוק: "אנשי הגרעינים אינם ״מקורבים שלי״ הם חלוצים שבחרו לפעול בתחום החברתי וההתיישבותי"

"אני מכבד את מבקר המדינה וכבר הנחתי את הגורמים הרלבנטיים לפעול בהתאם להנחיותיו לתיקון מספר ליקויים שעלו בדו״ח.

אני גאה בפעילותי לטובת הגרעינים המשימתיים הן הדתיים והן החילוניים, והפיכתם לפרויקט לאומי עבור החברה הישראלית כולה.

אנשי הגרעינים המשימתיים תורמים יום יום שעה שעה, לכלל החברה הישראלית ויעידו על כך הפעילים הנמצאים בשטח וראשי רשויות וראשי מועצות מכל רחבי הארץ, דתיים וחילוניים כאחד.

אנשי הגרעינים אינם ״מקורבים שלי״ הם חלוצים שבחרו להקים את ביתם מתוך תחושת שליחות כדי לפעול בתחום החברתי וההתיישבותי.

אני מתחייב להמשיך ולפעול בכל הכוח כדי לחזק, לפתח ולהעצים את המפעל האדיר הזה לטובת כלל החברה הישראלית".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- השר אורי אריאל.