תמונת קמפיין
תמונת קמפיין
הודעה לעיתונות

נס חנוכה בפעמונים

נס חנוכה בפעמונים

פעמונים ארגון הפועל להתנהלות כלכלית נבונה בקרב מנשקי בית מקיימים בחנוכה קמפין לגיוס כספים במטרה לסייע למאה משפחות לצאת מהחשכה הכלכלית לארו.

תורם נדיב הבטיח להכפיל עד סוף ימי החנוכה כל תרומה שתתקבל, מנר חמישי ועד נר שמיני - כל סכום שיתרם- יוכפל!
התרומה שלכם תסייע ל- 100 משפחות לצאת ממצוקה כלכלית לדרך חדשה.
העזרה שלכם - הנס שלהם.
לתרומות >> http://bit.ly/2C3YCVi

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- פעמונים- מורה דרך להתנהלות כלכלית.