מפרסם: עיריית ירושלים
תאריך: 10/01/2018 00:00
נושא: בריאות, מוניציפלי
תמונות באדיבות משרד הבריאות ועיריית ירושלים
תמונות באדיבות משרד הבריאות ועיריית ירושלים
תמונות באדיבות משרד הבריאות ועיריית ירושלים
תמונות באדיבות משרד הבריאות ועיריית ירושלים
הודעה לעיתונות

עיריית ירושלים הוציאה צו סגירה למסעדת שוויש בעיר העתיקה בשל סכנה ממשית לבריאות ושלום הציבור

עיריית ירושלים הוציאה צו סגירה מיידי למסעדת שוויש בעיר העתיקה בשל הפרה של החלטות בית המשפט וסכנה ממשית לשלום ובריאות הציבור לאחר שהתגלו במקום ליקויים תברואתיים קשים, הימצאות חיידקי ליסטריה, אכסון לקוי של מזון ומכירת בשר עוף ודגים ללא אישור.

הצו הוצא אתמול (ג'- 09.01.18), בהתאם לפסיקת בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים שקבע כי בעל העסק הפר את צו הסגירה שניתן לו ביום 13.08.17, האוסר עליו מכירת בשר, עוף ודגים (מזון מן החי), וכי אין זו הפעם הראשונה בה הוא מפר את הצו השיפוטי.

הבקשה לסגירת המסעדה הוגשה לבית המשפט על-ידי העירייה ב- 03.01.18, לאחר שנתגלה בביקורת שבוצעה במקום כי בעל העסק מפר את צו הסגירה (המצומצם), שניתן לעסק ב- 13.08.17. יש לציין כי הביקורת בוצעה על-ידי מספר גורמים, ביניהם משרד הבריאות, משטרת ישראל, רשות המיסים והעירייה.

לנוכח החלטות שיפוטיות קודמות, לפיהן מכירת מזון מן החי בעסק מהווה סכנה ממשית לבריאות ולשלום הציבור, ובגלל שבעל העסק הפר את הצו השיפוטי, הורה בית המשפט על סגירה מיידית של העסק.

בית המשפט הדגיש כי גם לולא היה בעל העסק מפר את הצו, היה ניתן למקום צו מיידי לנוכח הליקויים התברואתיים שנמצאו בו וכן לאור תוצאות בדיקות מעבדה בהן נמצא חיידק הליסטריה, המעידות כי המזון במקום מאוחסן בתנאים העלולים לסכן את בריאות הציבור.

נוסף למתן הצו, ונוכח הפרתו, הורה בית המשפט על תשלום ההתחייבות בסך של 10,000 ₪ עליה חתם בעל העסק ב- 14.08.17 לטובת העירייה.

לאור החלטת בית המשפט, העירייה והמשטרה הוסמכו לבצע את הצו ולנקוט בכל אמצעי הדרוש לביצועו.

יש לציין כי התהליך לסגירת המסעדה, המהווה סכנה ממשית לבריאות ושלום הציבור, נעשה בפעילות משותפת של הלשכה המשפטית ומחלקת אכיפה ובקרה באגף קידום עסקים בעיריית ירושלים, משרד הבריאות ומשטרת ירושלים (מרחב דוד).

עיריית ירושלים באמצעות התביעה העירונית באגף היועץ המשפטי, בשיתוף גורמי האכיפה העירוניים, לרבות מחלקת אכיפה ובקרה באגף קידום עסקים תמשיך לבצע את עבודת האכיפה על-מנת לשמור על בריאות ושלום הציבור ולמגר תופעות שכאלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- עיריית ירושלים.