מפרסם: ח"כ רועי פולקמן
תאריך: 12/02/2018 12:43
נושא: כנסת
הודעה לעיתונות

התייחסות יו"ר סיעת כולנו, ח"כ רועי פולקמן - הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018

יו"ר סיעת 'כולנו', ח"כ רועי פוקלמן מתייחס לאישור התיקון להצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018 אשר אושר הבוקר בקריאה שנייה ושלישית בוועדת הרפורמות:

"אני שמח על אישור תיקון 13 בחוק התקנים. זהו שלב נוסף במימוש הרפורמה הגדולה ששר הכלכלה ואנוכי קידמנו לפני שנה אשר תכליתה לחסוך לציבור למעלה מחצי מיליארד ש"ח, בשל חוסר יעילות וחסמים באישור ייבוא זה יתרום להורדת יוקר המחיה בלי לפגוע בבטיחות הציבור."

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ח"כ רועי פולקמן.