meni rosenfeld pic by gilad iluz
meni rosenfeld pic by gilad iluz
הודעה לעיתונות

איגוד הביטקוין על דו"ח הרשות לני"ע בנושא ICO: דו"ח חשוב ומעמיק- יש להכניסו לתוקף בהקדם

בתגובה לדו"ח הרשות לני"ע בנושא ICO שפורסם היום להערות הציבור מסר מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי כי: "ניכר שנעשתה עבודה יסודית ואנו מזהים בדו"ח מספר אלמנטים בעלי חשיבות מכרעת לתחום, בהם ארגז חול רגולטורי והקלות למגייסים בסכומים נמוכים. דומה כי יחד עם הסדרי פרה רולינג לגופו של עניין נוכל לקבל את הודאות הדרושה להתפתחות סטארט אפים בתחום ואני מקווה כי בזכות הבהירות הזו נוכל לראות יותר מיזמים בעלי ערך ופחות כאלה המנסים לעשות סיבוב על ציבור המשקיעים. זהו מסמך חשוב ומעמיק וראוי שיכנס לתוקף בהקדם.

חשוב לציין כי המסמך הנוכחי מכסה את האפשרויות במסגרת החקיקה הקיימת אבל בעתיד לא יהיה מנוס מלקדם חקיקה חדשה המסדירה את תחום המטבעות הדיגיטליים על פי המאפיינים הייחודיים שלו".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ניר הירשמן תקשורת.