מפרסם: CARE שרותי רפואה
תאריך: 13/06/2018 18:18
נושא: בריאות, משפט, תחקירים
הודעה לעיתונות

קר שרותי רפואה תובעת את קופת חולים כללית

ביום 12.06.18 הגישה קר שרותי רפואה בע"מ ( "Care" ) לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד שירותי בריאות כללית ("כללית") לאכיפת הסכמים שנכרתו בין הצדדים לאחר שאלו הופרו שלא כדין על ידי הכללית.
בד בבד, הוגשה בקשה למתן צו מניעה שיאסור על הכללית לבצע כל פעולה שיש בה כדי להפר את ההסכמים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- CARE שרותי רפואה.