הודעה לעיתונות

המשורר שמואל ירושלמי לחברי הכנסת: מול חוק יסוד הלאום יש לחוקק חוק יסוד השוויון

המשורר והפעיל החברתי תושב באר שבע שמואל ירושלמי שלח מכתב לכל 120 חברי
הכנסת בדרישה לבטל את חוק הלאום. המכתב נשלח במסגרת מבצע לשליחת מכתבי
מחאה לחברי הכנסת נגד חוק הלאום ובדרישה לכנס ישיבת חירום של הכנסת תוך
48 שעות, שיזם הארגון זזים/זזות. במכתב שנשלח דרך טופס מקוון שנמצא באתר
הארגון הנ"ל ירושלמי כתב דברים הבאים:

"לכבוד חבר/ת הכנסת,

חוק יסוד הלאום אינו מייצג אותי וקבלתו הייתה בניגוד מוחלט לערכים
ולעקרונות בהם אני דוגל. מול חוק הלאום, לדעתי יש לחוקק חוק השוויון
שיבטיח שוויון זכויות - הן אזרחיות, הן חברתיות והן דמוקרטיות כלליות -
לכלל תושבי המדינה. אני תומך ביישום מיידי של מגילת העצמאות של מדינת
ישראל משנת 1948 על כל סעיפיה ופסקאותיה ככתבה וכלשונה, ולהשתמש במגילת
העצמאות כבסיס לכינון החוקה הדמוקרטית (לראשונה מאז קום המדינה), חוקה
שתבטיח שוויון זכויות אמיתי ומלא במדינת ישראל.

בכבוד רב, שמואל ירושלמי ".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- גוש שלום.