הודעה לעיתונות

חוויות משותפת וחברויות חדשות עם סיכום שנת הפעילות של "תקווה ישראלית" במכללה האקדמית צפת

במסגרת סיכום שנה"ל תשע"ח התכנסו חברי ועדת ההיגוי של התוכנית "תקווה ישראלית" במכללה האקדמית צפת, בראשות פרופ' חיים ברייטברט נשיא המכללה, ובהשתתפות שמואל הר-נוי מנכ"ל המכללה וחברי סגל בכירים, כדי לסכם את שנת הפעילות החולפת ולדון בפרויקטים לשנה הקרובה. תגובות של סטודנטים ממגזרים וקהילות שונות, חשפו חוויות מרגשות של סטודנטים יהודים, ערבים, דרוזים דתיים וחילוניים, אשר השתתפו יחד פעילויות חברתיות שהסירו מחסומים. בדיון מעמיק שהתקיים בהמשך נידונו הקשיים הניצבים בפני סטודנטים ממגזרים שונים, בשלבים הראשונים של חשיפתם לאקדמיה.

מפגש הסיכום נפתח בדבריו של פרופ' ברייטברט אשר ברך את כל השותפים לפעילות שהביאה לתוצאות חיוביות ביחסים בין הסטודנטים מהמגזרים השונים במכללה. שמואל הר נוי מנכ"ל המכללה הדגיש את האתגרים העומדים בפני המכללה ובעיקר אנשי הסגל האקדמי, בעבודה בסביבה רב תרבותית והטרוגנית. המנכ"ל שיבח את כל השותפים לעשייה בפרויקט "תקווה ישראלית" שנותנת את האפשרות לפעול בצורה מקצועית ורחבה בתחום של קירוב הדו קיום והעשייה הרב תרבותית במכללה.

בהמשך הציגה שירה ינאי, הממונה על התוכנית, את הפעילות שהתקיימה במהלך שנה"ל לאוכלוסיות הסטודנטים השונות אשר כללה את תכנית "המרחב המשותף" שמטרתה להפגיש בין הסטודנטים מחוגים שונים, הכרה וחשיפה לתרבויות שונות באמצעות פעילויות חווייתיות. לפעילות היה שותף גם סגל המכללה.

אורחת המפגש זינאב אבו-סוייד מהיישוב הבדואי כעביה. זינאב אבו-סוייד, היא בעלת תואר שני, מפקחת ארצית של הרשות לשירות לאומי, פעילה חברתית שהקימה קהילת נשים להעצמת נשים בדואיות, ופעילה לשלום וחיים משותפים בין ערבים ליהודים. אבו-סוייד שיתפה את הנוכחים באתגרים וקשיים עימם מתמודדים צעירים בחברה הערבית בבואם להשתלב באקדמיה. בעקבות דבריה נפתח דיון שעסק בתמורות של האקדמיה לסייע בשילוב מיטבי של צעירים לקחת אחריות ולהשתלב בחברה הישראלית.

ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי, יו"ר ועדת ההיגוי הנכנסת העלתה לדיון את "דמות הבוגר" של המכללה, המושפעת מהפעילות שמקיימת המכללה במהלך לימודיו והמפגש בין התרבויות. "המטרה שלנו היא שבוגר המכללה, שרכש ערכים של סבלנות וסובלנות, הקשבה וקבלה של האחר, יחזור כסוכן שינוי לחברה ממנה בא וישתלב בחברה הישראלית".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- המכללה האקדמית צפת.