הודעה לעיתונות

המשרד לשוויון חברתי: מאז 2016 נוצלו בפועל 1.1 ממיליארד ₪ בחברה הערביות בישראל ו- 150 מיליון ₪ ברשויות הבדואיות בצפון

6 בספטמבר 2018
הודעה לעיתונות:

השבוע (שלישי) התכנסה וועדת ההיגוי ליישום תכניות 922 לפיתוח חברתי כלכלי בחברה הערבית בישראל ו 1480 לפיתוח חברתי כלכלי ביישובי הבדואים בצפון, לישיבתה השישית במספר מאז כניסת התכניות לתוקף בראשית 2016. הוועדה, בראשה עומד מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי אבי כהן, דיווחה כי מאז 2016 נוצלו בפועל משאבים רבים לפיתוח ושיפור תשתיות, פיזיות וקהילתיות, העצמת הרשויות, חינוך, השכלה גבוהה, תעשייה, מסחר ותעסוקה, כאשר ביישובים הערבים בישראל נוצלו 1.1 ממיליארד ₪ וברשויות הבדואיות בצפון נוצלו 150 מיליון ₪. נציין, כי בדיון השתתפו ועדי ראשי הרשויות הערביות וראשי הרשויות הבדואיות בצפון וכמו גם נציגי משרדי הממשלה השותפים בתכניות.

השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל: "922 ו 1480 הן תכניות מהפכניות שמקדמות שוויון חברתי בפועל. תוך פחות משלוש שנים בלבד וכתוצאה מהתכניות, אנחנו עדים להתרחבות מעגלי התעסוקה, ההשכלה והחינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית וביישובי הבדואים בצפון. כך למשל, העלנו את שיעורי התעסוקה ומספר המועסקים, עם יותר מ 30,000 השמות חדשות ועלייה משמעותית בשיעור תעסוקת נשים. כאשר בתחום החינוך, בזכות השקעה של 931 מיליון ₪, העלנו את שיעור הזכאות לבגרות ב 4%, את שיעור הסטודנטים לתואר ראשון ב 2% ואפשרנו הצטרפותם של יותר מ 129,000 ילדים ונוער בחברה הערבית למסגרות החינוך הבלתי פורמלי. העובדה שהתכנית מצליחה כל כך, מעידה על המחויבות הממשלתית החוצה משרדים ומפלגות כלפיה".

אבי כהן, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי: "אני מברך על ההירתמות וההתגייסות של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות הערביות והבדואיות בצפון למימוש אפקטיבי ומלא של התכניות. חשוב להבין, שזולת שיתוף הפעולה בין המשרדים לרשויות לא נוכל להגיע ליישום אפקטיבי של התכנית. כמו כן, שכרנו חברת פיקוח ובקרה שתבטיח שתכניות 922 ו 1480 ייושמו במלואן בעת, בזמן וביעילות המיטבית".

כי ב 2017 נרשמו הישגים מרשימים ביישום תכנית 922 וכך למשל, שווקו 4,223 יחידות דיור, נרשמה ירידה של 9% במספר ההרוגים בתאונות הדרכים, ולצידה עלייה ניכרת בשיעור הזכאים לבגרות ובהשתלבות צעירים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה. כמו כן, במסגרת פעילות התכנית לעידוד תעסוקה בחברה הערבית, נרשמה תוספת של 900 משרות שנוצרו במסגרת מסלול התמרוץ למעסיקים וכן עלייה של 25% בשיעור הנשים הערביות המועסקות במשרות שאינן פוגעניות. במקביל, ביישום תכנית 1480 נרשמו בשנת 2017 שורה ארוכה של הישגים ובהם השקעה של 24 מיליון ₪ במיזמי תחבורה ו 9 מיליון ₪ לשיפור תשתיות בשכונות ותיקות בכל הישובים הבדואים בצפון. כמו כן, במסגרת מרכזי "ריאן" להכוון תעסוקתי ניתן שירות ל 1,200 בדואים בצפון, ולמעלה מ 350 נשים הושמו בשוק העבודה.

תמונות : דוברות המשרד לשוויון חברתי, מותרת בשימוש

לפרטים ותיאום ראיונות:
קותי צפרי, דובר המשרד לשוויון חברתי
050-6237666
אוהד כהן, דוברות המשרד לשוויון חברתי
050-6796100

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- המשרד לשוויון חברתי.