הודעה לעיתונות

די פארם: יו.אן.וי מדיסין חתמה על הסכם עם חברת טכנולוגיה לפיתוח אבקה ננומטרית מקנאביס

חברת די פארם מדווחת כי יו.אן.וי מדיסין (UNV medicine) חתמה על הסכם עקרונות עם חברת טכנולוגיה ישראלית העוסקת, בין היתר, במחקר ופיתוח אבקה ננומטרית המיוצרת מקנאביס רפואי.

על פי הסכם העקרונות, חברת הטכנולוגיה הישראלית, תייצר את האבקה הננומטרית, במפעל העתיד להיבנות על ידי יו.אן.וי.

כחלק מההסכם, ועל מנת לאפשר לחברת הטכנולוגיה את הייצור במפעל, תקבל יו.אן.וי, כבר בשלבי ההקמה, תשלום לטובת תכנון ושילוב החברה הטכנולוגית , בתחום הפעילות של יו.אן.וי, לרבות ביצוע ולידציות, הדרכת עובדים וכיו"ב.

בנוסף, תרכוש החברה הטכנולוגית מיצוי שמן קנאביס מיו.אן.וי, במחיר שהוסכם על ידי שתי החברות, כאשר החברה הטכנולוגית התחייבה לרכוש עד 1000 גרם שמן קנאביס מעובד בחודש. החברה הטכנולוגית תרכוש מיו אן וי שרותי ייצור ,שכירות חדר נקי, שירותי שינוע ושירותי מעבדה. מימון רכישת הציוד ותכנון שטח המפעל שישרת את צרכי החברה הטכנולוגית, יעשה על ידי החברה הטכנולוגית.

במסגרת ההסכם, תקבל יו.אן.וי גישה לטכנולוגיה הייחודית, העשויה לשרת את תהליכי המחקר והפיתוח המתבצעים על ידי צוות המחקר בחברה.

יו.אן.וי מסרה כי עם התקדמות הקמת המפעל הייחודי של החברה, הולך ומתחזק הצורך הקיים בשוק למרכז מקצועי, מתמחה ואיכותי בתחום הקנאביס. יכולות המפעל המתקדם יאפשרו ליו.אן.וי לספק שירותים שונים לחברות בתחום, במקביל לשירות תוכניותיה העסקיות של החברה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- עדי ומיכל יחסי ציבור וקשרי משקיעים.