מפרסם: אדרמדיה
תאריך: 29/11/2018 12:50
נושא: טלוויזיה
הודעה לעיתונות

תנועת אומ״ץ מבקשת מוועדת גילאור לבחון את מינויה של קרן אוזן לתפקיד יו״ר הרשות השנייה

29.11.2018

הודעה לעיתונות

תנועת אומ״ץ פנתה אתמול, ה 28.11, לוועדת גילאור במכתב עם העתק למבקר המדינה בו מבקש יו״ר התנועה, פליצ׳ה פלד, לבדוק מקרוב את התאמתה של קרן אוזן לתפקיד יו״ר הרשות השנייה.

לתנועת אומ״ץ נודע כי קרן אוזן עשויה להימצא בניגוד עניינים רציני עקב טיפול בגופים מרכזיים בשוק התקשורת עליהם היא אמורה לפקח כרגולטור.

לתנועת אומ״ץ נודע כי אוזן עבדה במשך שנים ברדיו אזורי הנמצא תחת פיקוח של הרשות השנייה. אוזן עבדה ברדיו אזורי כעיתונאית, מנהלת תכניות, סמנכ״לית ולאחר מכן כנציגת הבעלים של קבוצת רדיו ישראל.

עוד מציינים באומ״ץ כי קרן אוזן אף עבדה בחברת הפקה אשר מפיקה תכנית עבור קשת הנמצאת בפיקוח הרשות השנייה וגם שמשה כדירקטורית בחברת בת שהקים ערוץ 20 הנמצא תחת פיקוח של הרשות השנייה וזאת לצורך השתתפותו של ערוץ 20 במכרז ערוץ הכנסת.

נודע לאומ״ץ שאוזן אף הצטרפה לאחרונה לתוכנית ״אנשים״ ב״קשת״ שם היא תשמש ככתבת חוץ וזאת במקביל לעבודתה כעורכת ומגישה בתוכנית ״שטח הפקר״ בתאגיד כאן.

בפנייתה של תנועת אומ״ץ לוועדת גילאור מצוטט חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו המתייחס לסעיף 9ד לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו הקובע כי ״מי שקשור במישרין או בעקיפין בעצמו או ע״י קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות או עם מורשה לשידורים, או מי שהוא בעל עניין בתאגיד, לרבות שותפות, הקשור כאמור״

לאור המידע המצטבר, תנועת אומ״ץ מבקשת מהועדה לבחון את מידת התאמתה של גב׳ אוזן לתפקיד יו״ר המועצה לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

תנועת אומ״ץ, אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, עומדת בראש המאבק בשחיתות השלטונית ופועלת למען הקניית ערכי המנהל התקין, טוהר המידות והדמוקרטיה.
כמו כן פועלת תנועת אומ״ץ למען צדק חברתי ומשפטי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות

ליו״ר אומ״ץ פליצ׳ה פלד בנייד: 052-3642376
לדוברת 054-4562180

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- אדרמדיה.