הודעה לעיתונות

ביהמ"ש המחוזי בת"א קבע: איגוד הכדוריד פעל בניגוד לחוק, בניגוד להחלטות שיפוטיות ובחוסר ניקיון כפיים

נושאים משפטיים:

התערבות בית משפט בהחלטות פנימיות של עמותות/גוף דו מהותי
חוק העמותות
שומרי סף
חוק הספורט
גוף דו מהותי
וועדת ביקורת בעמותה
מבקר פנים בעמותות

ביום 18.1.19 הכריע בית המשפט המחוזי בת"א, כבוד השופט ארז יקואל, ה"פ 18939-10-17 ובפסק דין מנומק על פני 27 עמודים קבע כי החלטות פנימיות של עמותה מבוטלות, מדובר בהחלטות של האסיפה הכללית של איגוד הכדוריד בישראל, עמותה רשומה, החלטה אחת שנתנה בדצמבר 2017 להדחת יו"ר העמותה דאז עו"ד טל לביא והחלטה אחרת ונוספת שהתקבלה כחודש לאחר מכן בינואר 18, החלטה שמינתה יו"ר חדש, החלטה שמינתה את מר מיקו צרפתי כיו"ר חדש, בית משפט קבע שדין שתי ההחלטות הללו מבוטלות.

כשנה אחרי שגורמים באיגוד הכדוריד פעלו להדחתו של היו"ר טל לביא ומינתה תחתיו את מיקו צרפתי, קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב שדין ההדחה להתבטל, בית המשפט קיבל את טענותיו של עו"ד טל לביא, וקבע כי החלטות של האסיפה הכללית שדנה בהדחתו מבוטלות, כמו גם ההחלטות של האסיפה הכללית שכונסה כחודש לאחר מכן לצורך בחירת היו"ר החדש מבוטלות. המשמעות – התערבות בית משפט בהחלטות של המוסדות הפנימיים של עמותה, במקרה דנן ביטול החלטות של הפורום המוסמך לקבל החלטה שכזו, ביטול הדחה של יו"ר עמותה וחבר וועד מנהל.

ההליך המשפטי הוגש באוקטובר 2017, המבקש, עו"ד במקצועו, עו"ד טל לביא, בעל רקע וניסיון מוכח בתחום הספורט גם כספורטאי וגם בתחום משפט ספורט, נבחר פה אחד לתפקיד יו"ר איגוד הכדוריד בינואר 2017. כשבוע לאחר היבחרו פה אחד ובעקבות טיוטת דוח ביקורת עומק של משרד האוצר לתקופה מבוקרת שקדמה לזמנו בין השנים 2012-2014 פרסם מבקר הפנים של האיגוד רו"ח משה מועלם את המלצותיו להתמודדות נכונה ורלוונטית לממצאי טיוטת הדוח, טיוטת הדוח מתייחסת גם למעורבותם של ראשי האיגוד בתקופה המבוקרת 2012-2014 לקבלת כספים בפרשת "פאינה קרישנבאום".

המלצות מבקר הפנים גובו גם בשלב מאוחר יותר על ידי וועדת הביקורת של האיגוד.

לביא עמד על כך שיש ליישם את המלצות מבקר הפנים של האיגוד באופן מיידי ובמרץ רב ודרש מההנהלה לסיים את העסקת בעלי התפקידים הרלוונטים. בינהם שניים מחמשת מקבלי השכר הגבוה באיגוד, היו"ר בתקופה המבוקרת ומנכ"ל האיגוד, יו"ר בתקופה המבוקרת לימים התמנה לתפקיד מנהל פרויקט נבחרת הנוער בגרמניה, ומנכ"ל האיגוד הנוכחי היה מנכ"ל האיגוד בתקופה המבוקרת. מרגע שחלק מחברי ההנהלת האיגוד וגורמים משפיעים אחרים במספר אגודות חברות באיגוד הכדוריד הבינו שמדובר בדרישותיו בלתי מתפשרות של היו"ר הנבחר עו"ד טל לביא, הדרישות של לביא לא רק שסוכלו, אלא נפתחה מלחמת חורמה אישית נגדו ולביא נאלץ להתמודד עם ניסיונות הדחה רבים, מוטיבציית יתר אשר די מהר הפכה לאובססיביות של ממש ! ב-25 בדצמבר 2017 כונסה אסיפה כללית של האיגוד אשר החליטה להדיח את לביא מתפקידו כיו"ר האיגוד וכחבר הוועד המנהל. כחודש לאחר מכן, ב-30 בינואר 2018 כונסה אסיפה כללית נוספת של האיגוד בה נבחר מר מיקו צרפתי לתפקיד יו"ר האיגוד.

באוקטובר 2017 עו"ד לביא באמצעות עורך הדין אליעד שרגא פנו באוקטובר 2017 לבית המשפט המחוזי בת"א כנגד סדרת החלטות של האיגוד ובדגש בהקשר לחלק והמעורבות של מספר אגודות אשר בפועל ידיהן בכל גם בתוך מנגנוני קבלת ההחלטה בעמותה, איגוד הכדוריד בישראל, אשר נציגהן של אותן עמותות שהן חברות באיגוד הם הפעילים המרכזיים בסיכול יישום המלצות מבקר הפנים של האיגוד רו"ח משה מועלם, הם גם אלו אשר הובילו את המהלך שהביא להדחתו של היו"ר הנבחר עו"ד טל לביא.

בית המשפט קבע באופן שאינו משתמע לשני פנים כי קיים קשר סיבתי בין סיכול יישום המלצות מבקר הפנים של האיגוד והמוטיבציה להדחתו של לביא, בית המשפט לא קיבל את הטענות של אותן אגודות שמדובר בשיקולים אחרים שהובילו להדחתו של לביא. "חלוף הזמן הקצר מאז כניסתו של המבקש לתפקידו וגרסאות הצדדים, אינם מעוררים סיבה אפשרית אחרת להדחת המבקש, לבד מטיפולו בטיוטה ובמסמך ההמלצות"

בפסק הדין מתח השופט יקואל ביקורת קשה כנגד ראשי האיגוד ואמר: "אני סבור כי במישור הנורמטיבי, נפלו פגמים מהותיים בהחלטת המשיבים להדיח את המבקש, פגמים היורדים לשורשו של עניין ואשר אינם מותירים מנוס מהמסקנה כי יש להתערב בה. התרשמתי כי החלטת המשיבים לא התקבלה בתום לב וכי היא חורגת ממתחם הסבירות המנהלי, בהתחשב בשיקולים הלא רלוונטיים על סמכם התקבלה, תוך התעלמות משיקולים רלוונטיים, שעיקרם טובת האיגוד..."

השופט ממשיך ומוסיף כי פעולותיו של לביא לתיקון מיידי היו נכונות ונדרשות נוכח הדוח: "35. שוכנעתי כי המבקש נהג כשורה, בהתאם למסקנות הטיוטה שנותרו בעינן בדוח הביקורת הסופי ובהתאם להמלצות מבקרי ויועצי האיגוד, לצורך תיקון הליקויים והדיווח לרשם העמותות. בהתאם לכל הנתונים שהיו בידי המבקש, היה עליו לפעול בעוצמה, בנחישות ובאופן מידי,כדי להתכתב עם תיקון הליקויים בהיבט הנפשות הפועלות באיגוד. כך פעל המבקש, אך יוצא כי מבוקשו להעביר את שמחי מתפקידו, הביא לכך שהוא זה שהועבר מתפקידו
36. בחינת הנסיבות הפרטניות, מובילה למסקנה כי כינוס האסיפות, ניהולן וההחלטה שהתקבלה בסופן לחסום את דרכו של המבקש לפעול לתיקון הליקויים, מנוגדים לטובת האיגוד, לליבת המלצות גורמי הפיקוח הפנימיים שבו ולהחלטות קודמות של האסיפה הכללית לאמץ את דוח הביקורת."

עוד קבע השופט יקואל בהחלטתו כי יש לבטל את האספות הכלליות של האיגוד שבהם הוחלט להדיח את לביא ואחר כך למנות את צרפתי במקומו וקבע כי האספות הללו "כונסו ונוהלו באופן בלתי חוקי, בניגוד לסעיף 20 (ב1) לחוק העמותות, בחוסר ניקיון כפיים, מתוך ניגוד עניינים, בניגוד לחובת האמונים לפעול לטובת האיגוד".

השופט יקואל מסכם את פסק הדין וקובע כי לטובת האיגוד וגם בחלוף הזמן עדיין יהא זה נכון להתערב ברצון המשיבים: "...בנסיבותיו הייחודיות של העניין, מצאתי כי חלוף הזמן איננו משנה את נקודת האיזון. התרשמתי כי מקור גרסת המבקש אינו בעלבון מטענות כי נכשל בתפקידו וברדיפה אחר כבודו האבוד, כסברת המשיבים בסיכומיהם. נמצא כי הפגמים שנפלו בהחלטת האיגוד להדיח את המבקש, מצדיקים הצהרה על בטלותה."

השופט קבע עוד כי החלטתו תיכנס לתוקף בתוך 30 ימים על מנת לתת ליו"ר הנוכחי להסתגל למצב החדש ופסק שהנתבעים ישלמו את הוצאות ללביא בסך 50 אלף שקלים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ירון מיכאלי תקשורת ויחסי ציבור.