מפרסם: קאנטר מדיה
תאריך: 31/01/2019 00:00
עדכון: 31/01/2019 16:28
נושא: מדיה ותקשורת
הודעה לעיתונות

נתוני סקר TGI ינואר-דצמבר 2018

מתעצמת מגמת הירידה בשיעורי קריאת עיתונים (ינואר-דצמבר 18) העומדת על 44.3% ביום חול לעומת 52.0% בשנה הקודמת.

שיעור ההאזנה ברדיו יציב ונמצא ברמה של 65.8% ביום חול ממוצע בינואר-דצמבר 18 לעומת 66.2% בינואר-דצמבר 2017.

סקר TGI בוגרים התפרסם היום ומשקף את התקופה: ינואר-דצמבר 2018.

שיעורי קריאת עיתונים – יום חול ממוצע וסוף שבוע

בתקופה שנתית (ינואר-דצמבר 2018) עיתון ישראל היום ממשיך להוביל בשיעור הקריאה בימי חול בפער מובהק סטטיסטי על ידיעות אחרונות עם שיעור קריאה שנתית של 29.0% (ינואר-דצמבר 2017: 35.5%) לעומת 25.7% בידיעות אחרונות (ינואר-דצמבר 2017: 31.5%). בסוף שבוע ישראל היום רושם חשיפה ביום ו' ממוצע של 30.2% (ינואר-דצמבר 2017: 33.6%) לעומת 29.6% בידיעות אחרונות (ינואר-דצמבר 2017: 33.8%) – פער שאינו מובהק. הירידות ב-2 העיתונים בין 2017 ל-2018 ביום חול וגם בסוף שבוע הינן מובהקות סטטיסטיות.

בתקופה חצי שנתית, יולי-דצמבר 2018, עיתון ישראל היום ממשיך להוביל בקריאת עיתונות יום חול לעומת ידיעות אחרונות, בפער מובהק סטטיסטי, עם שיעור קריאה ביום חול ממוצע של 28.2% (ינואר-יוני 2018: 29.8%) לעומת 24.1% בידיעות אחרונות (ינואר-יוני 2018: 27.3%). הירידה בשיעור החשיפה לידיעות אחרונות ביום חול בין ינואר-יוני 2018 ליולי-דצמבר 2018 מובהקת סטטיסטית.

בעיתונות סוף השבוע בתקופה חצי שנתית, יולי-דצמבר 2018 ישראל היום מוביל בשיעור הקריאה בסוף שבוע ממוצע מול ידיעות אחרונות עם חשיפה של 28.8% (ינואר-יוני 2018: 31.7%) לעומת 27.8% בידיעות אחרונות (ינואר-יוני 2018: 31.3%). הפער בין 2 העיתונים אינו מובהק סטטיסטי. הירידות ב-2 העיתונים בין ינואר-יוני 2018 ליולי-דצמבר 2018 בסוף שבוע מובהקת סטטיסטית.

בניתוח המגמה של סך קריאת העיתונים לאורך 3 השנים האחרונות, ניתן לראות התעצמות מגמת ירידת הקריאה העיתונים בסוף השבוע וביתר שאת בימי חול.

בעיתונות יום חול ירידה חדה ומובהקת מינואר - יוני 2016 כאשר שיעור הקריאה עמד על 57.7% ל-41.6% ביולי-דצמבר 2018. רק בשנה האחרונה חלה ירידה של כ- 18.6% בהשוואה ל- 51.1% ביולי-דצמבר 2017 . שיעור הקריאה בעיתונות סוף שבוע התנהג בצורה דומה כאשר שיעור הקריאה עמד על 58.9% בינואר-יוני 2016 ועומד על 46.4% ביולי-דצמבר 2018. בשנה האחרונה ירידה של כ-13.4% בהשוואה ל-53.6% ביולי-דצמבר 2017 . ירידות אלו הינן מובהקות סטטיסטית.

שיעור הקריאה ביום חול / סוף שבוע ממוצע לאורך זמן

האזנה לרדיו :

שיעור ההאזנה לרדיו יציב יותר לעומת המגמה בקריאת עיתונים ומיולי-דצמבר 2016 ניכרת ירידה קלה (67.4% ביולי-דצמבר 2016 לעומת 66.0% ביולי-דצמבר 2018).

במונחים שנתיים, תחנות "כאן" ירדו מ-37.4% (ינואר-דצמבר 2017) ל-35.6% (ינואר-דצמבר 2018), תחנות גל"צ ירדו מ-44.1% ל-42.6% ותחנות שפ"א נשארו ללא כמעט שינוי כאשר בינואר-דצמבר 2017 שיעור ההאזנה עמד על 31.8% ובינואר-דצמבר 2018 שיעור ההאזנה עומד על 31.6%. כל השינויים אינם מובהקים סטטיסטית.

בגרף למטה מוצגים הנתונים ברמה החצי שנתית בקרב תחנות "כאן", גל"צ ורדיו שפ"א בתקופה בין ינואר-יוני 16 לבין יולי-דצמבר 18.

שיעור ההאזנה לרדיו לאורך זמן – יום חול ממוצע

הנתונים המצוינים למעלה הינם על רקע המשך עלייה חדה בשיעורי השימוש באינטרנט ואמצעי תקשורת דיגיטאלים.
שיעור השימוש באינטרנט עומד על כ-90% ביולי-דצמבר 18.

בנוגע להאזנת מוזיקה בשירותי streaming עולה כי כ-18% מהאוכלוסייה הבוגרת מדווחת על שימוש כלשהו (Apple Music, Spotify וכו'). בקרב צעירים 18-24, נתון זה עולה ל-25%, ול-48% בקרב חילונים גילאי 18-24. בנוסף, כ-31% מכלל האוכלוסייה נוהגים להאזין לרדיו באמצעות מכשירים דיגיטליים כגון סמארטפון, טאבלט או מחשב (בתדירות כלשהי). בקרב חילונים גילאי 18-24, שיעור ההאזנה הדיגיטאלית עולה ל-38%.

מצ"ב קובץ EXCEL המכיל 2 גיליונות נפרדים המפרטים את שיעורי החשיפה והאזנה - הראשון מפרט את נתוני החשיפה לעיתונות והשני את שיעורי ההאזנה לרדיו.

כל טבלה מציגה 2 חתכים: סה"כ שנתי לתקופה ינואר-דצמבר 2018 בהשוואה ינואר-דצמבר 2017 ואת נתוני הגל האחרון בחיתוך "חצי שנתי": יולי-דצמבר 2018 בהשוואה לשלושת החציונים הקודמים.

לתשומת לבכם, הנתונים המפורטים בטבלה המצורפת למסמך זה , הינם על בסיס מדגם סטטיסטי.
דהינו יש להתייחס לטבלה במלואה כולל העמודות המציגות את טווח הסטייה הסטטיסטית [רווח בר סמך].
אודות הסקר
מאגר המידע השיווקי TGI מבוצע ע"י קנטאר מדיה מחקרי טי.גי.אי ותחת החסות של איגוד חברות הפרסום. מאגר TGI מבוסס על מדגם מייצג של מרואיינים במגזר היהודי בגילאי 18+, המשקפים אוכלוסייה בשיעור של כ-4.4 מיליון נפש.

סקר ™TGI בישראל נערך משנת 1998 והתוצאות מתפרסמות פעמיים בשנה.

מאגר TGI הינו בסיס הנתונים המעמיק ביותר המצוי בידי גורמי השיווק. המאגר נבנה בשיטת
“Single Source Data” המאפשרת מעקב עמוק וממוקד על התנהגות הצריכה והשירותים של האוכלוסייה בישראל, זאת ע"י שימוש ב- 4 בסיסי נתונים שנאספו מאותו צרכן/מרואיין הכוללים:

התנהגות צריכה ושירותים : בלמעלה מ- 200 קטגוריות מוצר ושירותים וקרוב ל– 2,000 מותגים שונים.
כ- 230 הגדי סגנון חיים
מדיה : עיתונות רדיו, אינטרנט וטלוויזיה (העדפה בלבד של ז'אנרים ותוכניות).
פרק דמוגרפי מקיף.

מאגר ה-™TGI מסתייע בתוכנות ניתוח ייעודיות המאפשרות בניית תמהילי מדיה אופטימאליים לקהל מטרה ממוקד. בסיס נתוני TGI מהווה כיום כלי תכנון מדיה לעיתונות ולרדיו.

אודות קבוצת קנטאר מדיה
קנטאר מדיה מחקרי טי.גי.אי, מקבוצת קנטאר מדיה, מתמחה במחקרים סינדיקטיביים ומתמשכים, כאשר המימון מתחלק בין כל הגורמים בתעשייה.

קבוצת קנטאר מדיה מבצעת, בין היתר, את מדידת הצפייה בטלוויזיה בישראל (מדידת הרייטינג באמצעות מערכת הפיפל-מיטר) עבור הוועדה הישראלית למדרוג.

מאגרי המידע של החברה מהווים כלים חיוניים לענף השיווק והפרסום בתהליך בניית אסטרטגיה שיווקית ותמהילי המדיה זאת בהתבסס על הבנת הצרכן והתמקדות בקהלי מטרה, יצירת תהליכי שיווק ממוקדים המבוססים על מידע עדכני וממוקד מאפשרת להגיע לניצול אופטימאלי של משאבי השיווק.

כיום, המאגרים נמצאים בשימוש אצל משרדי פרסום וחברות לתכנון מדיה המובילים בישראל, אצל מפרסמים ובעלי מדיה רבים. המאגרים הינם כלי עבודה יומיומיים ומחייבים של תעשיית הפרסום והשיווק.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- קאנטר מדיה.