מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 28/02/2019 17:08
נושא: משפט, נדל"ן
הודעה לעיתונות

פסיקת בג"ץ הדוחה את בקשת המועצות האזוריות לביטול הועדות הגאוגרפיות - מגנה על הרשויות החלשות

המועצות האזוריות הגישו עתירה לבג"ץ לביטול 36 ועדות גאוגרפיות שהוקמו על ידי שר הפנים.
בקשתן לצו ביניים נדחתה על ידי בית המשפט העליון. לדברי האגודה לצדק חלוקתי: " טבעי שתהיה התנגדות חריפה למהלכים מטעם המועצות האזוריות שהן בבחינת ה"חתול ששומר על השמנת". האגודה לצדק חלוקתי מתכוונת לפעול ביתר שאת למען הרשויות החלשות וצמצום הפערים בחברה. ככל שיידרש האגודה אף תשקול הצטרפותה להליך."

רקע: בישראל יש עוול היסטורי שלא ניתן להמשיך ולהתעלם ממנו!
מדינת ישראל היא מדינה קטנה בעלת משאבים מוגבלים. 92% מהקרקע הינה קרקע ציבורית אשר בבעלות רשות מקרקעי ישראל ובהליך הפרטה. בפועל הקרקע מוחזקת באופן לא שוויוני, דבר המשמר ומאמיר את הפערים הגדולים ממילא בין רשויות מקומיות (ערי פיתוח, רשויות ערביות) למועצות אזוריות.

כ-600 אלף איש - 8% מאזרחי המדינה, רובם תושבי מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים - מתגוררים במועצות אזוריות שחולשות על 86% משטח הארץ. כל שאר האוכלוסייה - 92% - מתגוררים ברשויות מקומיות ומועצות מקומיות שתופסות יחד 14% מהשטח.

רוב שטחן של המועצות האזוריות חולש על שטחים חקלאיים, שטחי אש ומחנות צה"ל, שמורות טבע ופארקים. אבל במהלך השנים, הוקמו אלפי מפעלים, קניונים, מרכזים משרדיים ומסחריים, מתחמי קניות ומרכזי מותגים וכמובן בתי מלון יוקרתיים ולאחרונה אף מיזמי ענק סולאריים ועוד - משאבים אלה שמשמעותם אחת - התעשרותן של המועצות האזוריות. התעשרות גם ממשאב הקרקע שהינה פעמים רבות קרקע חקלאית - ציבורית וגם הכנסות מארנונה עבור השימוש בקרקע זאת.

רוב העובדים גרים בערים הסמוכות והצפופות, אבל הארנונה שהמפעלים משלמים נכנסת לקופת המועצות האזוריות ולא לקופת הערים. נוצר מצב שבו עיריות בערי פיתוח ורשויות ערביות סובלות ממחסור במשאבים, כשבידי המועצות שלידן מרוכזים עיקר המשאבים.

בשנת 2016 החל משרד הפנים לבצע מספר שינויים מבניים ותקציביים שנועדו להוביל למיתון הפערים בחברה והקצאה של משאבים לאור החלת העיקרון של "צדק חלוקתי". בהמשך לכך הוחלט על שורה של מהלכים:

· הקמת ועדות גבולות קבועות לחלוקת הכנסות ושינוי גבולות,

· יצירת אשכולות אזוריים של שיתופי פעולה,

· ביטול רשימת ההטבות לערים שהוגדרו כ"ערי עולים".

· הקמת קרן ארנונה .

עו"ד רויטל ברילנשטיין : "האגודה מברכת את שר הפנים על המהלכים שעשה בשנים האחרונות למען צדק חלוקתי, בתוך כך את הקמת הועדות הקבועות. הקמת הוועדות הקבועות הינה התחלה טובה אך גם היא אינה מספיקה בכדי לתקן את העוול הגדול .
האגודה לצדק חלוקתי תמשיך לפעול למען צמצום הפערים החברתיים והכלכלים בחברה בישראל למען רשויות חלשות ועקרונות של שוויון וצדק חלוקתי."

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.