הודעה לעיתונות

רשימת אני ואתה - מפלגת העם הישראלית

ועדת הבחירות המרכזית אישרה את רשימת
"אני ואתה - מפלגת העם הישראלית
בהובלת דר' אלון גלעדי".
סימנה - ץי

מול "רק ביבי" או "רק לא ביבי",
מוצבת עתה האלטרנטיבה היחידה מהעם ומתוך אידאולוגיה בכל המישורים,
להחלפת ההון-שלטון והלאומנות בבית ברחוב בלפור ובכנסת גם יחד.
המשחק לא נגמר; הוא רק מתחיל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- אני ואתה - מפלגת העם הישראלית.