הודעה לעיתונות

פעילי שלום וזכויות אדם מוחים על פינוי "זמני" של 80 תושבים בבקעת הירדן - זוהי התעללות קשה בעיצומו של חודש הרמדאן

להלן מכתב שנשלח אל ראש המנהל האזרחי על ידי פעילים ותיקים בבקעת הירדן בענין פינוי "זמני" של משפחות בדואיות בצפון בקעת הירדן לאורך חודש, בעיצומו של צום הרמאדאן

פרטים: יעקב מנור, טל 050-5733276

14.5.2019

לכבוד
סא"ל רסאן עליאן
ראש המנהל האזרחי

שלום רב,

הנדון: צו פינוי זמני ל-15 משפחות בדואיות מאזור חומסה בצפון בקעת הירדן לצורך אימוני הצבא

בתאריך 7.5.2019 נמסרו על ידי המנהל האזרחי צווי פינוי זמניים ל-15 משפחות בדואיות מהשבטים אבו-כבאש ועוואד והמונות כ-80 נפש, לצורך אימונים בשטח אש 903. האימונים מתפרסים לאורך שלושה שבועות בחודש מאי, ושבוע אחד בחודש יוני, שלוש פעמים בכל שבוע, כאשר בשמונה מקרים הפינויים כוללים גם את הלילות.

נדהמנו לגלות שתאריכי הפינוי נבחרו דווקא במהלך חודש צום הרמדאן הקדוש למוסלמים, בו יש להם צרכים מיוחדים בשעות הצום והכנת ארוחת האיפטר לעת ערב.

מבדיקות שערכנו, יקשה מאד על המפונים לקיים את הצום כהלכתו, שלא לדבר על הסבל שיגרם לתושבים מחום היום וקור הלילה, ולכך יש להוסיף את הקשיים בהבאת מזון ומים לבני האדם והמקנה.

האם היית מעלה על דעתך שאירוע כזה של פגיעה כה מסיבית בפולחן היה יכול להתרחש ביום קדוש ליהודים בגבולות הקו הירוק או בהתנחלויות בשטחים הכבושים?

לפיכך, בתוקף תפקידך כאמון על רווחת התושבים, אנו מבקשים ממך לפעול בדחיפות להסרת רוע הגזרה מולמנוע פגיעה קשה ברווחתם.

להתיחסותך נצפה.

בכבוד רב,

דפנה בנאי, רינה צור, חנה ספרן, מיקי פישר, נורית פופר, גיא הירשפלד, יוסי גוטרמן, איתמר פיגנסאום, יעקב מנור - פעילות ופעילים ותיקות/ים בבקעת הירדן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- גוש שלום.