ארנון מנטבר - יו"ר ומייסד המרכז להגירה בינלאומית
ארנון מנטבר - יו"ר ומייסד המרכז להגירה בינלאומית
עובד זר בתחום הבניה
עובד זר בתחום הבניה
הודעה לעיתונות

גידול משמעותי במספר התלונות של מהגרי עבודה – 6,565 תלונות בחמש שנים – כך מגלה דו"ח של המרכז להגירה בינלאומית

== 30% מהפניות למרכז הפניות היו בנושא שכר ו-28% בנושא התנהלות מעסיק
==

■ 51% מהפניות היו בקשה למידע שנענו ישירות ע"י מתורגמני מרכז הפניות.

■ 63 תלונות התקבלו מעובדי חקלאות מתאילנד בנושאי בטיחות, 52 מהן על חשיפה מסוכנת לכימיקלים.

■ עד לסוף 2018 נכנסו לישראל כ-42,000 מהגרי עבודה שהגיעו בהסכמים בילטראליים.

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה נכון לסוף 2018 נכנסו לישראל כ-42,000 מהגרי עבודה שהגיעו בהסכמים בילטראליים, מרביתם – 28,058 מתאילנד בענף החקלאות והיתר ממולדובה (7,803), מסין (4,905), מבולגריה (1,095), מרומניה (243) ומאוקראינה (125) בענף הבניה. בענף הסיעוד במסגרת הפיילוטים להסכם בילטרלי הגיעו קבוצות קטנות של 114 מהגרי עבודה מנפאל ו-24 מסרילנקה.

שיעור מהגרי העבודה עם אשרה אשר נכנסו לישראל במסגרת הסכמים בילטראליים הולך וגדל עם השנים. כך, בשנת 2014 שיעורם עמד על 18%, בשנת 2015 –22%, ב- 2016 – 28% , ו-2017 - 31% ובשנת 2018 הגיע שיעורם של מהגרי העבודה עם אשרה שהגיעו עד אותה שנה באמצעות הסכמים בילטראליים מתוך כלל מהגרי העבודה עם אשרה בישראל ל-43%.

ההסכמים הבילטראליים צמצמו באופן משמעותי את גביית דמי התיווך הבלתי חוקיים, וכתוצאה מכך עלות ההגעה לישראל ירדה מסכום ממוצע של 10,000 דולר למאות בודדות של תשלומים מותרים. במסגרת ההסכמים עד היום רק בענפי החקלאות והבניה והסכמי הפיילוט של ענף הסיעוד נחסכו – 297,385,300 מיליון דולר.

מרכז הפניות הוקם בשנת 2012, ומהווה חלק מיישום תהליך גיוס של רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, להבאתם והעסקתם של מהגרי עבודה באמצעות התקשרות עם מדינות המוצא בהסכמים בילטראליים.

בחמש השנים האחרונות התקבלו במרכז הפניות למהגרי עבודה, שהגיעו לישראל במסגרת הסכמים בילטראליים 6,565 פניות ותלונות של מהגרי עבודה - כך עולה מהדו"ח השנתי החדש של מרכז הפניות שמפעיל המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה. העובדים המתקשרים למרכז הפניות מקבלים מענה ראשוני בשפתם, ובמקרה של תלונות המצריכות אכיפה הן מועברות לטיפול גורמי האכיפה השונים ברשות האוכלוסין וההגירה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשטרה ועוד.

בשנת 2018 נרשם גידול משמעותי ביחס לשנה הקודמת במספר הפניות והתלונות של מהגרי עבודה בישראל שהתקבלו - סה"כ 2,657 פניות, כמחציתן בקשות למידע אשר טופלו ונסגרו על ידי מרכז הפניות.

ארנון מנטבר, היו"ר והמייסד של המרכז להגירה בינלאומית וקליטה מדגיש כי מספר הפניות הגדול מעיד על חשיבותו וביסוסו של מרכז הפניות הפועל כיום ככתובת מרכזית למהגרי העבודה המגיעים לישראל באמצעות הסכמים בילטראליים.

51% מהפניות היו בקשה למידע שנענו ישירות על ידי עובדי מרכז הפניות, חלק גדול מהן התייחסו לאיתור חברת כוח אדם, נושאי ויזה וזכויות בישראל. 30% מהתלונות שהתקבלו במהלך 2018 היו בנושאי שכר, בעיקר סביב שכר שלא שולם כחוק; 28% מהתלונות היו בנושאי התנהלות המעסיק/לשכות כוח האדם, לרבות תלונות מגורים. תלונות אחרות היו בנוגע למצב רפואי ונושאי בטיחות בעבודה, כגון שימוש בחומרי הדברה ללא מיגון. השנה הוגשו 103 תלונות על בטיחות בענפי החקלאות והבנייה שהן כ- 4% מכלל התלונות ב-2018. לא פחות מ 63 תלונות התקבלו מעובדי חקלאות מתאילנד בנושאי בטיחות, 52 מהן על חשיפה מסוכנת לכימיקלים.

לפי ד"ר נלי כפיר, מנהלת תחום המחקר, ההערכה והפיתוח במרכז להגירה בינלאומית ולקליטה הנתונים האלו הנאספים באופן שיטתי מאז שנת 2014 מאפשרים לבצע מעקב בפילוחים שונים אחר מצב העובדים הפונים ואחר מגמות שונות מאז הגעתם. למשל, ניתן ללמוד כי בענפי הסיעוד והבניין העובדים פונים יותר לקו החם לעומת עובדי החקלאות (ביחס למספר הכולל של עובדים בכל ענף); וכי תלונות בנושאי שכר הן המרובות ביותר בענף הבניין ביחס לענפים אחרים, בהם בולט יותר נושא התנהלות המעסיק/הלשכה הפרטית. ד"ר כפיר מוסיפה כי לצד המגמה החיובית של עליה במודעות העובדים להפרת זכויותיהם, קרוב לוודאי שלא כל ההפרות מדווחות למרכז הפניות. . עוד ראוי להדגיש כי בניגוד לשנים קודמות ב-2018 מספר הפונים והפניות הגבוה ביותר מגיע מעובדים מענף הבנייה ולא מעובדי החקלאות, למרות שמספרם המוחלט של עובדי הבנייה קטן יותר ממספרם של עובדי החקלאות.

במרכז הפניות 13 מתורגמנים ומתורגמניות הנותנים שירות ומענה לפניות המתקבלות בשבע שפות: תאית, בולגרית, רוסית, רומנית, נפאלית, סינהלה, אוקראינית וסינית. הקו החם פועל בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00 עם שונות מסויימת בין השפות בהתאם לגודל ומאפייני אוכלוסיית היעד. עובד המתקשר לקו נענה על ידי מתורגמן המקבל ומתעד את הפניה, ואלו מועברות לטיפול גורמי האכיפה ברשות ההגירה ומשרד העבודה באמצעות מערכת ממוחשבת.

המרכז להגירה בינלאומית וקליטה (CIMI) הינה עמותה עצמאית ללא מטרות רווח שנוסדה על ידי ג'וינט ישראל בשנת 1998. מטרת העמותה לסייע בפיתוח תחום ההגירה בישראל תוך יישום הסכמות ותקנות בינלאומיות בטיפול בקשת רחבה של תחומי הגירה. היו"ר והמייסד של העמותה, ארנון מנטבר מדגיש כי CIMI מפתחת ומפעילה כיום במקביל מספר פרויקטים העוסקים בתחומי הגירה שונים ובהם מניעת סחר בבני אדם ומאבק בעבדות מודרנית, יישום ופיתוח הסכמים בילטראליים העוסקים בהגירת עבודה לישראל, סיוע לרשויות מקומיות בטיפול בנושאים שונים בתחומי הגירה, סיוע למבקשי מקלט, פיתוח יחסי תפוצות ממדינות שונות וסיוע בחזרה מרצון למהגרים. במקביל CIMI פועלת להגדלת המודעות לזכויות מהגרים בישראל באמצעות הפצת מידע והכשרות מקצועיות.

מצ"ב לינקים לדו"ח השנתי המלא ודו"ח בתחום עובדי החקלאות

עלון כללי בעברית: https://docs.wixstatic.com/ugd/5d35de_7a24f92551a649d3a58b508f8e00eb2e.pdf
לגרסה נוספת של העלון לעובדי חקלאות בלבד

עלון לענף החקלאות בלבד:

https://docs.wixstatic.com/ugd/5d35de_e9d4bfd7997b411c8a9ba71346a8abfe.pdf

גרסאות באנגלית לכל הענפים ולענף החקלאות בלבד:

https://docs.wixstatic.com/ugd/5d35de_0dfb7dee574248bb8b8d7bd0e9e368c1.pdf

https://docs.wixstatic.com/ugd/5d35de_c95757f6d4764b72bd79d145116f2140.pdf

פרטים נוספים באתר העמותה: http://www.cimi.org.il/

יחסי ציבור - רב תקשורת. יצחק רביחיא - 054-7999209

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רב תקשורת.