מפרסם: איגוד התקשורת והעיתונות בישראל ( ע"ר)
תאריך: 29/05/2019 09:45
עדכון: 29/05/2019 09:48
נושא: טור אישי
הודעה לעיתונות

בעקבות ריבוי הנפגעים בתאונות עבודה

איגוד העיתונות והתקשורת הישראלית, הודעה לעיתונות. קטלין כהן 23.5.2019
בעקבות ריבוי הנפגעים בתאונות עבודה קורא איגוד העיתונות והתקשורת הישראלית לממשלת ישראל, לחברות הבניה ולזרועות אכיפת החוק לפעול לאלתר לצמצום התאונות בענף הבניה.

לא ניתן להמשיך ולהשאיר את המצב על כנו, יש לנקוט באמצעים חריפים על מנת למנוע את תאונות העבודה.

עוד בטרם חלפה מחצית שנת 2019, הגיע כמות הנפגעים בתאונות עבודה לממדים שחייבים להדאיג כל אזרח וכל ארגון. עד היום, נפגעו השנה 92 איש בתאונות בענף הבניה, מהם 20 הרוגים, 11 פצועים קשה ו- 61 פצועים בינוני! אף שיש בממוצע ירידה במספר ההרוגים יחסית למחצית 2018, הרי שעדיין כמות הנפגעים חייבת לעורר את הגורמים האחראים, לפעולה. זו אינה גזירת גורל אלא תוצאה של היעדר פעילות מספקת לאכיפת כללי הבטיחות.

סקירה קצרה מעלה כי ב- 2016 מספר המפקחים על הבטיחות במשרד הכלכלה היה כשליש מהמינימום ההכרחי שקבע ארגון ה–OECD במדינות מתפתחות, ושישית ממספרם במדינות מפותחות.
ב- 2017 מפקח בניה אחד היה אחראי על כ- 700 אתרים[!] בארץ וכ- 13 בודקים מורשים אחראים על 1500 מנופים. לא נראה שמאז חל שינוי משמעותי.

אף שהייתה החלטה כבר ב- 2017 להעלות את שכר הפקחים בכ- 3500 ₪, לכ- 11,000-17,000 ₪, התוצאות במספר הנפגעים בשנים 2018-2019 אינן מעידות על גידול משמעותי במספרם.
בתוכנית העבודה הממשלתית ל-2018, הציב משרד העבודה כיעד את הורדת מספר ההרוגים בתאונות עבודה מהממוצע בשנים 2017-2013 (57) בעשרה אחוזים, ל-52. בפועל, ב-2018 נהרגו בתאונות 70 בני אדם. זו עלייה של 34% לעומת השנה שקדמה.

בין שאר הסיבות לריבוי התאונות ניתן למנות את היעדר הפיקוח המספיק, את היעדר האכיפה של כללי הבטיחות ואת הכדאיות הכלכלית לאי-שמירת כללי הבטיחות מצד חברות הבניה והקבלנים:
אין קנסות כבדים לחברות ולקבלנים שלא מחילים את חוקי וכללי הבטיחות, אין העמדה די מהירה לדין של המעסיקים בענף הבניה במקרה של תאונת עבודה ואין ענישה כבדה ומרתיעה לחברות בניה ולקבלנים שאינם מקפידים על כללי הבטיחות לעובדיהם. חמור מכך: מתברר כי לא פעם מעסיקים בענף הבניה מאיימים בפיטורים ואף מפטרים בפועל, עובדים שאינם מוכנים לעבור על כללי הבטיחות ולסכן את עצמם.

גם ההסתדרות אינה יוצאת מגדרה, בלשון המעטה, בהגנה על עובדי הענף, אולי מפני שרבים מהם הינם עובדים זרים ואינם חברי ההסתדרות ואולי מפני שמשקלם האלקטורלי של עובדי הענף עבור ההסתדרות, הינו נמוך.

ראוי כי גופים ממסדיים וציבוריים יצהירו על מדיניות של פסילת חברות בניה רשלניות בתחום הבטיחות של עובדיהן, מלהשתתף במכרזים שלהם. זאת כמובן לאחר קביעת קריטריונים מתאימים להגדרת חברות רשלניות בתחום. כמו"כ יש להגדיל משמעותית את מספר הפקחים המומחים תוך מתן עדיפות להכשרתם, לאכוף את נהלי הבטיחות וכמובן—לחדול במערכת אכיפת החוק מהגישה הסלחנית שהייתה נהוגה עד כה, כלפי חברות רשלניות ועברייניות בתחום הבטיחות בענף

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- איגוד התקשורת והעיתונות בישראל ( ע"ר).