מפרסם: סדן הפקת אמנות
תאריך: 04/07/2019 14:19
נושא: גמלאים, צבא וביטחון
אירגון "צוות"
אירגון "צוות"
אירגון "צוות"
אירגון "צוות"
אירגון "צוות"
אירגון "צוות"
הודעה לעיתונות

אירגון "צוות" לגמלאי צבא ההגנה לישראל-יוצא לתחרות מעניינת : הסיפור הקצר לשנת 2019

צוות כותב" סיפורת - תחרות הסיפור הקצר לשנת 2019

כללי התחרות:
התחרות נערכת בעילום שם ומיועדת לחברי "צוות" בלבד!
הגדרת סיפור קצר: עד 1,000 מילים.
הגדרת סיפורת: יצירה הכתובה בפרוזה ועלילתה פרי דמיון הכותב.
לא יתקבלו סיפורים אוטוביוגרפיים/היסטוריים, אך הם בהחלט יכולים להתבסס על סיפור/מקרה אישי (סיפורת מציאותית – נתפסת על ידי הקורא כדבר שאפשר שהיה מתרחש).
סיפורים שפורסמו/יפורסמו טרם למועד ההכרזה על הזוכים בכל ערוץ/אמצעי תקשורת - לא יוכלו להשתתף בתחרות.
אופן העברה: קובץ וורד, גופן אריאל 14, רווח שורה וחצי. אופן שליחה:
במייל: bitaon@tzevet.org.il - נא לציין בנדון את שם השולח ואת הכיתוב "תחרות הסיפור הקצר". הזוכים יזוהו לפי מספרם ושם הכותב יימצא בהתאם למספור.
רכזת התחרות: אילנית לזרוב, מזכירת ועדת קש״צ.
כותבים שאין באפשרותם לשלוח את הקובץ במייל ידפיסו אותו בשלושה העתקים, וישלחו לכתובת: ארגון "צוות", רח' ברוך הירש 14 בני ברק, ויציינו בחזית המעטפה: עבור תחרות הסיפור הקצר.
חבר השופטים: הסופרת ד״ר דורית זילברמן - יו״ר; צביקה ניר, יו״ר אגודת הסופרים; דוד גרין, סופר; דורית טל אור, עורכת; אהוד גרוס, יו״ר ועדת קש״צ וקצין חינוך ראשי לשעבר.
שלושת הסיפורים הזוכים במקומות הראשונים יפורסמו בגיליון "צוות שלנו" ובאתר הארגון ויזכו את כותביהם בפרסים.
פרסים: פרס ראשון - 2,000 ₪, פרס שני - 1,250 ₪, פרס שלישי - 500 ₪.
המועד האחרון לקבלת החומרים: 30.8.2019.
הערה: אין באמור לעיל מחויבות לבחור שלושה סיפורים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- סדן הפקת אמנות.