מפרסם: רכבת ישראל
תאריך: 16/09/2009 17:00
נושא: תחבורה
הודעה לעיתונות

לו"ז רכבת ישראל בתקופת החגים 2009

בתקופת חגי תשרי, החל מיום שישי 18/09/2009 ועד יום ראשון 11/10/2009 (כולל), תופעלנה הרכבות על פי לוח זמנים שונה מהרגיל. ככלל, בערבי החג הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של יום שישי, ובמוצאי חג הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של מוצאי שבת.

ראש השנה
ערב ראש השנה, יום שישי 18/09/2009: הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של יום שישי. בנוסף תופעלנה מספר רכבות תגבור.
א' ראש השנה, מוצאי שבת 19/09/2009: אין תנועת רכבות. כל תחנות הנוסעים תהינה סגורות.
מוצאי חג ראש השנה, יום ראשון 20/09/2009: הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של מוצאי שבת. בנוסף תופעלנה מספר רכבות תגבור.
יום שני 21/09/2009: הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של יום ראשון.

יום כיפור
ערב יום כיפור, יום ראשון 27/09/2009: עד לשעה 11:00 לערך, תופעלנה הרכבות בהתאם ללוח זמנים של יום שישי. לאחר מכן תנועת תצומצם הרכבות בהדרגה ותסתיים מוקדם מהרגיל.
מוצאי יום כיפור, יום שני 28/09/2009: אין תנועת רכבות. כל תחנות הנוסעים תהינה סגורות.
יום שלישי 29/09/2009: הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של יום ראשון.

סוכות ושמחת תורה
ערב חג סוכות, יום שישי 02/10/2009: הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של יום שישי בתקופת שעון חורף. בנוסף תופעלנה מספר רכבות תגבור.
מוצאי חג סוכות, מוצאי שבת 03/10/2009: הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של מוצאי שבת בתקופת שעון חורף. בנוסף תופעלנה מספר רכבות תגבור.
חוה"מ סוכות, ימים ראשון עד חמישי 04-08/010/2009: הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל. בנוסף תופעלנה מספר רכבות תגבור.
ערב שמחת תורה, יום שישי 09/10/2009: הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של יום שישי בתקופת שעון חורף. בנוסף תופעלנה מספר רכבות תגבור.
מוצאי שמחת תורה, מוצאי שבת 10/10/2009: הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של מוצאי שבת בתקופת שעון חורף. בנוסף תופעלנה מספר רכבות תגבור.

יום ראשון 11/10/2009: הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים של יום ראשון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רכבת ישראל.