מפרסם: רכבת ישראל
תאריך: 30/08/2010 11:24
נושא:
הודעה לעיתונות

היום: תפקיד הות"ל את התוכנית לרכבות חשמליות של רכבת ישראל

הפרויקט בעלות של כ-5 מיליארד ₪, צפוי לשפר בצורה ניכרת את תדירות ומהירות הרכבות ולהפחית את זיהום האוויר והרעש. רכבות חשמליות ראשונות בישראל : החל מ-2015.

חקי הראל: "אישור תוכנית הרכבות החשמליות ייתן לרכבת ישראל את היכולת למימוש הפוטנציאל העצום שלה – להובלת תחום התחבורה הציבורית בישראל"

מרבית המדינות המפותחות צמצמו את היקף הרכבות המונעות בהינע דיזל, ועברו להינע חשמלי, ע"י חשמול מערכת המסילות שלהן. כעת, פועלת רכבת ישראל למעבר להנעת רכבות בחשמל, והתאמת רשת מסילות הברזל בארץ להנעת רכבות חשמליות. במסגרת זו צפויה רכבת ישראל להגיש את תוכנית החישמול להערות הוועדות המחוזיות והציבור. הערכת עלות הפרויקט הינה כ-5 מיליארד ₪ (לא כולל רכש נייד) והפרויקט ימומש במרבית רשת המסילות של רכבת ישראל תוך כעשור. כיעד ראשון, יופעלו ב-2015 קווים תפעוליים מכרמיאל למרכז הארץ, קווי רכבת באזור השרון ומת"א לכיוון אשקלון. וב2017 – יופעל הקו המהיר לירושלים.

פרויקט החשמול יאפשר שדרוג משמעותי של כלל מערך הרכבות בישראל לרבות שיפור השירות לנוסע, הגברת מהירות ותדירות הרכבות, אמינות ודיוק גבוהים יותר, שיפור האינטגרציה עם אמצעי תחבורה ציבורית משלימים, הגדלת קיבולת הנוסעים, הקטנת הצפיפות בקרונות בשעות הלחץ, פוטנציאל לתוספת תחנות ועוד.

בשונה מהפעלת רכבות על ידי דיזל, תאפשר הרשת החשמלית תפעול רכבות ארוכות יותר, מהירות יותר וחסכוניות יותר. כך לדוגמא: האצה מ 0-140 ק"מ, תיעשה בהינע דיזל ב-230 שניות, לעומת 110 שניות בלבד בהינע חשמלי (פי 2!(, מספר קרונות לקטר מוגבלים ל-9 קרונות או 5 כפולים לדיזל לעומת 18 קרונות או 10 כפולים לרכבת חשמלית (פי 2!).

חישמול המסילה יביא להפחתת מזהמים NOX לאורך הציר 100-150 מק"ג למ"ק (עד 16% מהתקן). זאת בנוסף להפחתה ממוצעת של רעש לאורך המסילה: dBA2.5-3.5 והפחתת רעש בתחנות של כ- dBA6.

"רשת מסילות חשמלית תביא את רכבת ישראל לעידן חדש", אומר מנכ"ל רכבת ישראל , יצחק (חקי) הראל, "היכולת שלנו להעביר רכבות מהירות יותר וארוכות יותר, תאפשר לקלוט יותר נוסעים ולהסיע אותם בבטחה ובזמן הקצר ביותר מנקודה לנקודה. המשמעות היא עלייה חדה במספר הנוסעים הבוחרים ברכבת – וכתוצאה מכך: פחות רכבים, פחות תאונות ופחות זיהום אוויר".

מצ"ב ההודעה המלאה

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רכבת ישראל.