Re3 - מקדמים אורח חיים בר קיימא ברשויות המקומיות
Re3 - מקדמים אורח חיים בר קיימא ברשויות המקומיות
פרומו - עיצוב פרסום ויח"צ
פרומו - עיצוב פרסום ויח"צ
הודעה לעיתונות

Re3 - מקדמים אורח חיים בר קיימא ברשויות המקומיות

המשרד להגנת הסביבה מעודד בשנים האחרונות את הרשויות המקומיות להגביר את העשיה של התושבים, לקחת אחריות על הפסולת שהם מייצרים, למחזר ולהפריד פסולת כבר בביתם ולאמץ אורח חיים מקיים יותר בכל תחומי החיים.Re3 מובילה תהליכי ליווי, הטמעה, חינוך והסברה ברשויות המקומיות תוך שיתוף מלא של תושבי הרשות.

כיום רשויות מקומיות ברחבי הארץ מטפחות את נושא איכות הסביבה ומעודדות את התושבים למחזר את הפסולת. הודות לתמריצים של המשרד להגנת הסביבה, נושא הפרדת הפסולת במקור, שימוש בקומפוסטרים או בפחים ייעודיים לפסולת אורגנית חודר למודעות. Re3 מסייעת לרשויות מקומיות לבצע הדרכה והטמעה של אורח חיים בר קיימא ברמת התושב באמצעות יישום תכניות של חינוך והסברה לתושבי הרשות, הדרכות בגנים ובתי הספר והובלת תהליכי צמצום משאבים וניהול פסולת ברשות.

חברת Re3 הוקמה ב- 2010 על ידי דני קלימי, מנכ"ל ובעלים של קבוצת קלימי, וכנרת הירש, המכהנת כמנכ"לית Re3, מתוך שאיפה לשנות את אופן הטיפול בפסולת, לספק פתרונות, לשפר את איכות החיים של רבים ולהטמיע עקרונות של אורח חיים בר-קיימא. החברה מתמחה בשירותי ניהול פסולת וקידום אורח חיים בר קיימא בהתבסס על 3 מטרות עיקריות: הפחתה, שימוש חוזר ומחזור תוך חיסכון מקסימלי במשאבים ושמירה על הסביבה. בנוסף פועלת החברה לצמצום הטמנת פסולת לפי המודל האירופאי וכך להגיע לאחוזי הטמנה בודדים.

עיתונאים המעוניינים במידע בנושא זה מוזמנים לפנות לפרומו – מחלקת יחסי ציבור ותוכן:
אור כהן or@promoline.co.il | 054-4866966 | 03-5263223 שלוחה 6

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- פרומו – עיצוב פרסום ויחסי ציבור.