הודעה לעיתונות

בית הדין האזורי לעבודה בת"א חייב את משרד הבריאות לנהל משא ומתן אינטנסיבי עם איגודי העובדים בנוגע לרפורמה בבריאות הנפש

בית הדין האזורי לעבודה בת"א חייב את משרד הבריאות לנהל משא ומתן אינטנסיבי עם איגוד העובדים הסוציאליים והסתדרות המח"ר בנוגע להשלכות הרפורמה בבריאות הנפש על העובדים
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
השופט אורן שגב מתח ביקורת חריפה על משרד הבריאות: "מדובר בהתנהלות לא ראויה, שעה שהיא באה מצד המדינה"

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב חייב את משרד הבריאות לנהל משא-ומתן אינטנסיבי ומואץ עם הסתדרות המח"ר ואיגוד העובדים הסוציאליים באשר ליישום הרפורמה בבריאות הנפש, האמורה להיכנס לתוקף ב-1 ביולי. בית הדין מתח ביקורת חריפה על המדינה שנמנעה עד כה מלקיים משא-ומתן עם שני ארגונים העובדים וההשלכות הצפויות באשר להעסקתם של העובדים הסוציאליים והפסיכולוגים וקבע כי המדינה לא קיימה את חובותיה במישור ההסכם הקיבוצי.

בפנייתם של איגוד העובדים הסוציאליים והסתדרות המח"ר לבית הדין לעבודה, הם טענו כי משרד הבריאות עתיד להתחיל ביישומה של הרפורמה בבריאות הנפש, שמשמעותה העברת הטיפול בתחום שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים, מבלי לקחת בחשבון את ההשלכות המרחיקות לכת על תנאי העסקתם של הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים.

בהחלטתו קבע השופט אורן שגב מבית הדין האזורי לעבודה כי השקתה של הרפורמה מחייבת את המדינה להידבר עם העובדים ובמידת הצורך לנהל עימם משא ומתן, במטרה לעגן את זכויותיהם לנוכח השינויים הדרמטיים. "תנאי מקדמי לכך הוא מסירת כל האינפורמציה הרלוונטית, הן במישור הפרופסיונאלי והן בכל הנוגע לתקנים, כוח אדם וכל נתון אחר שיש בו כדי לשפוך אור על תנאי העסקתם של העובדים".

השופט שגב מתח ביקורת חריפה על משרד הבריאות וטען כי אין זה סביר כלל ועיקר, כי פניות של ראשי הארגונים, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ויו"ר הסתדרות המח"ר, לאחראים במשרד הבריאות נותרות ללא מענה. "מדובר בהתנהלות, שבלשון המעטה, ניתן להגדירה כלא ראויה, שעה שהיא באה מצד המדינה".

השופט הוסיף כי אין בידי בית הדין לקבל את טענת המדינה כי כל המידע היה ועודנו פתוח לציבור באינטרנט. "אין בין זה לבין מסירת מידע רלוונטי לארגוני העובדים ביחס לתנאי העסקתם של העובדים ולא כלום", אמר השופט אורן שגב. "חובתה של המדינה למסור מידע רלוונטי לארגוני העובדים אינה באה על חשבון חובתה ליידע את הציבור בנוגע לשירותים שהיא מעניקה לו".

"החשש לביטחונם התעסוקתי של העובדים, כתוצאה מהרפורמה, ברור וקונקרטי דיו, במיוחד לאור העובדה שהוכח לפנינו כי קופות החולים או משרד הבריאות עצמו לא התחייבו באופן כלשהו שתנאי העסקתם של העובדים לא ישתנו לרעה כתוצאה מהרפורמה", קבע בית הדין.

לאור זאת לא מצא בית הדין מקום לעכב את תחילת יישומה של הרפורמה, אולם קבע כי על משרד הבריאות להביא לידיעת איגוד העובדים הסוציאליים והסתדרות המח"ר את מלוא המידע בנוגע לרפורמה בשירותי בריאות הנפש ולנהל עימם משא ומתן קיבוצי "בתום לב ובנפש חפצה". בית הדין הורה למשרד הבריאות להחל את המשא ומתן עם ארגוני העובדים לא יאוחר מיום 4.6.15 ולדווח לבית המשפט 24 שעות אחרי כל מפגש.

בית הדין דרש כי המשא ומתן יתייחס לא רק לתנאי העסקתם של העובדים הסוציאליים והפסיכולוגים הקליניים ולביטחונם התעסוקתי, אלא גם לעתידם של המתמחים בפסיכולוגיה קלינית בתחנות לבריאות הנפש, לאור החלת הרפורמה.
[ס"ק 17905-04-15]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
לפרטים: דוד גולן, דובר איגוד העובדים הסוציאליים – 050-5702070

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- דוד גולן - אסטרטגיה ותקשורת.