מפרסם: אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל
תאריך: 29/12/2016 14:09
נושא:
תמונת מנכ"ל
תמונת מנכ"ל
הודעה לעיתונות

ניצול הטבות המס לשנת 2016 גם לשכירים ואפילו פנסיונרים

עוד שבועיים מסתיימת שנת 2016 וזה הזמן לנצל את מלוא הטבות המס המגיעים לא רק לעצמאיים אלא גם לשכירים. ניתן לבצע את ההפקדות לקופות הגמל ולקרנות ההשתלמות גם אם לא עשיתם זאת לאורך כל השנה עד כה.
עדי בר-און, מנכ"ל קבוצת בר-און ביטוח ופיננסים, מציין כי הפקדת הכספים עד תאריך 29.12.16 מאפשרת הנאה מוותק רטרואקטיבי לכל שנת 2016 לרבות ניכוי וזיכוי על מס.
ניכוי וזיכוי מס
ניכוי וזיכוי מס, על אף שנדמים מורכבים, הינם למעשה צורות שונות של הטבות מס, אותן מעניקה המדינה. זיכוי מס משמעותו הפחתת המס לתשלום והשבתו למפקיד, כלומר המדינה מחזירה תשלום מס בשיעור של 35% מהסכום שהופקד לקופת ביטוח ו/או קופת גמל. משמעות ההטבה היא כאילו המפקיד עשה תשואה של 35% על הכסף. ניכוי מס לעומת זאת, משמעותו הקטנת ההכנסה החייבת במס. במקום להחזיר את הכסף, יקטינו את הברוטו החייב במס, אפילו רטרואקטיבית לכל 2016. גובה הניכוי תלוי כמובן בגובה ההכנסה.

כמה?
באילו סכומים מקבלים את הטבות המס? עדי בר-און הכין טבלה מסודרת על מנת להקל עליכם:
קופת גמל

שכיר לתגמולים – עד 41,168 ₪
(הפרשת העובד מוכרת כזיכוי והפרשת המעסיק היא הוצאה מוכרת של המעסיק)
שכיר בעל שליטה לתגמולים – עד 41,168 ₪
שכיר בעל שליטה לפיצויים – עד 12,230 ₪
עצמאי לתגמולים – עד 33,408 ₪ (כ 30% יוכרו כזיכוי. 70% יוכרו כניכוי).

קרן השתלמות

שכיר – עד 18,854 ₪
בעל שליטה – עד 18,854 ₪
עצמאי – עד 18,270 ₪

גם פנסיונרים!

על פי חוק, פנסיונרים פטורים ממס על רווחים של 13,320 ₪ לאדם בודד ולזוג 16,320 ₪, לכן הפקדות לקופות הגמל יהיו פטורות ממס על הרווחים על פי סעיף 125 לפקודת מס הכנסה. נוסף על כך אדם שמקבל פנסיה/קיצבה מינימאלית יכול להפקיד לתוכנית חסכון גם אם אינה מוכרת כקופת גמל וגם לקבל פטור ממס על הרווחים.
משמעותם של הדברים היא שלפנסיונרים כדאי לבצע את ההפקדות משום שהם פטורים ממס על רווחי ההון שצברו עקב ההפקדות.

עדי בר-און מוסיף כי סוף השנה הינה הזדמנות מצוינת לייצר הפקדות באמצעות הלוואות בריבית נמוכה במיוחד: "עמית עם קרן השתלמות נזילה, יוכל לקבל עד 90% הלוואה מגובה הקרן, בריבית נמוכה ואטרקטיבית, מה שיאפשר הפקדות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. לא רק זאת, אלא שבחלק מחברות הביטוח, ניתן לרכוש ביטוח חיים בתנאים מצויינים כתוספת לקרן".

לפרטים עיתונאיים:
שיר פרסאי ברניב| אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל | 04-9535030

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל.