הודעה לעיתונות

חברת Merck מציגה שיא במכירות ומגדילה רווחים ברבעון הראשון 2017: מכירות הרביף המתחרה בקופקסון של טבע הסתכמו ב- 415 מיליון

חברת Merck, חברה מובילה במדע וטכנולוגיה, הנסחרת בגרמניה (MRGG.DE), מדווחת הבוקר (חמישי, 18 במאי 2017) על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של השנה, תוך הגדלה משמעותית הן של המכירות והן של הרווח EBITDA לפני סעיפים חד פעמיים. בנוסף, שבה החברה ומאשרת את תחזיותיה לשנה כולה, תוך הצגת יעדים מוגדרים.

מגזר התרופות של החברה מהווה את חברת הביוטכנולוגיה הגדולה באירופה ומייצר, בין היתר, את תרופת הרביף לטיפול בטרשת נפוצה, אשר פותחה על-ידי אינטר-לאב הישראלית (לשעבר אינטרפרם) ומתחרה בקופקסון של טבע. אינטר-לאב היא מרכז המו"פ של מגזר התרופות של Merck בישראל.

לדברי סטפן אושמן, יו"ר מועצל המנהלים ומנכ"ל החברה, "מבחינת Merck, שנת 2017 היא שנה נוספת בה ניצבים לפנינו אתגרים רבים – כמו גם הזדמנויות עצומות. אני בטוח שנצליח לנצל את ההזדמנויות האלה, באמצעות המשך הקידום של אסטרטגיית הצמיחה הברורה בכל שלושת המגזרים בהם אנו פועלים. ברבעון הראשון השגנו שוב צמיחה רווחית. שני אישורים בארה"ב לתרופה האימונו-אונקולוגית שלנו Bavencio בתוך זמן קצר בלבד, מהווים הצלחה עצומה שבאה לאחר עבודה קשה וארוכה. אנו ממשיכים לפתח את עסקי מדעי החיים וחומרי הביצועים שלנו, תוך התמקדות בטכנולוגיות חדשניות. כל אלה עתידים ליצור הזדמנויות צמיחה לטווח הארוך".

המכירות נטו גדלו ברבעון הראשון ב- 5.3% ועמדו על 3.9 מיליארד אירו, לעומת 3.7 מיליארד אירו ברבעון המקביל אשתקד. Merck צמחה בכל שלושת המגזרים העסקיים בהם היא פועלת. הגידול האורגני במכירות הקבוצה עמד על 3.1%, שהגיעו בעיקר מתחומי הבריאות ומדעי החיים. שינויים בשערי המטבעות תרמו השפעה חיובית של 2.6% למכירות, בעוד שינויים בסל המוצרים היו בעלי השפעה שלילית קלה.

הרווח EBITDA לפני הוצאות חד פעמיות, המהווה מדד מפתח לביצועי הקבוצה, עלה ב- 14.5% ועמד על 1.2 מיליארד אירו לעומת 1.1 מיליארד אירו במקביל אשתקד. הגידול נובע מביצועים תפעוליים טובים של תחום הבריאות ומדעי החיים.
הרווח EBIT ירד ב- 11.1%, ועמד על 755 מיליון אירו, לעומת 849 מיליון אירו ברבעון הראשון 2016. הירידה נובעת מסעיף חד פעמי שנרשם ברבעון המקביל אשתקד, כאשר מכרה Merck את הזכויות על Kuvan ומימשה רווח של 324 מיליון אירו.

ההכנסה נטו ירדה קלות ברבעון הראשון של 2017, ועמדה על 521 מיליון אירו, לעומת 591 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד, בשל הירידה ב- EBIT. ההכנסה למניה ירדה מ- 1.36 אירו ל- 1.20. ההכנסה למניה לפני סעיפים חד פעמיים עלתה ברבעון הראשון של 2017 בשיעור של 16.9% והסתכמה ב- 1.8 אירו, לעומת 1.54 ברבעון המקביל.

Merck צמצמה את החוב הפיננסי נטו שלה, הנובע מרכישת חברת Sigma-Aldrich, ב- 400 מיליון אירו נוספים, והוא עמד בסוף מארס על 11.1 מיליארד, לעומת 11.5 מיליארד בסוף 2016. כמו ברכישות גדולות אותן ביצעה החברה בעבר, מתכוונת Merck לצמצם במהירות את החוב הזה. ב- 31.3.17 העסיקה Merck בכל העולם 51,480 עובדים.

התחלת שנה טובה נרשמה בתחום הבריאות. ברבעון הראשון, הציג התחום צמיחה אורגנית של 4.4% , יחד עם השפעה חיובית של שינויים בשערי המטבע, בשיעור של 2%, והשפעה שלילית של 1% לשינויים בסל המוצרים, גדלו המכירות בתחום הבריאות בשיעור של 5.4% ועמדו על 1.7 מיליארד אירו, לעומת 1.6 מיליארד אירו ברבעון הראשון 2016.

מכירות תרופת הרביף, אשר פותחה על ידי אינטר-לאב הישראלית ומתחרה בקופקסון של טבע ירדו בשיעור של 4% ברבעון הראשון. יחד עם רוח גבית של שינויים בשערי המטבעות, שתרמו 2.4%, הסתכמו מכירות רביף ב-415 מיליון אירו, לעומת 422 מיליון אירו ברבעון המקביל 2016.
מכירות התרופה האונקולוגית ארביטוקס, שפותחה בישראל, רשמו צמיחה אורגנית של 4.3% ברבעון הראשון. יחד עם תרומה של 1.2% בזכות שינויים חיוביים בשערי המטבעות, הסתכמו מכירות ארביטוקס ב- 218 מיליון אירו, לעומת 207 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. מכירות Gonal-f, הורמון המשמש בטיפולי פוריות, עמדו על 171 מיליון אירו, לעומת 187 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד ורשמו ירידה של 9.6%, הנובעת מהשוואה עם תוצאות טובות במיוחד שנרשמו ברבעון המקביל, ומלחץ תחרותי של תרופות ביוסימילר בשוק האירופי.

למרות הוצאות גבוהות יותר בתחומי השיווק והמכירות, הרווח EBITDA של עסקי הבריאות עלה ברבעון הראשון ב- 24.5% ועמד על 633 מיליון אירו לעומת 508 מיליון אירו ברבעון המקביל ב- 2016. הגידול נובע מתקבול חד-פעמי של 116 מיליון אירו, כפיצוי על תשלומים עתידיים בגין רישוי שימוש, הכנסה גבוהה יותר בגין תמלוגים עבור Avonex תודות לפטנט בארה"ב ביוני 2016, ותשלום אבן דרך של 47 מיליון אירו בגין אישור Bavencio, בסוף מארס.

ב- 23.3.17 קיבלה Merck את אישור ה- FDA לתרופה האימונו-אונקולוגית שלה Bavencio המיועדת לטיפול בקרצינומה של תאי מרקל mMCC. בהמשך, ב- 9 במאי, אושרה התרופה לטיפול בסרטן מתקדם של שלפוחית השתן. ב- 9 במרץ הודיעה החברה כי היא נמצאת בשלבים מתקדמים של מו"מ למכירת עסקי תרופות הביוסימילר שלה, וב- 24 באפריל השלימה את המכירה ל- Fresenius. ההחלטה על המכירה נעשתה בהתאם לאסטרטגיה של החברה החותרת למקד את עסקי הבריאות שלה בגילוי ובפיתוח תרופות חדשניות.

בתחום מדעי החיים הציגה Merck צמיחה אורגנית של 3.3% לה תרמו כל האזורים ותחומי הפעילות. שינויים חיוביים בשערי המטבעות תרמו 2.4%, ועוד 0.4% של צמיחה נבעו משינויים בסל המוצרים. כתוצאה, גדלו מכירות המגזר ברבעון הראשון ב- 6.1% ועמדו על 1.5 מיליארד אירו לעומת 1.4 מיליארד אירו ברבעון הראשון 2016.

עסקי פתרונות התהליכים, הכוללים מוצרים ושירותים לכל אורך שרשרת הערך בעולם הפרמצבטיקה, הציגו צמיחה אורגנית במכירות של 4.8%. בתחום הפתרונות לעולם המחקר, נרשמה צמיחה של 1%. מכירות פתרונות יישומיים הכוללים ציוד בדיקות מעבדה לעולם הרפואה והמזון, צמחו אורגנית ב- 4.4%.

רווחי EBITDA בתחום מדעי החיים לפני סעיפים חד פעמיים צמחו ברבעון הראשון ב- 13.3% ל- 445 מיליון אירו לעומת 393 מיליון אירו ברבעון הראשון 2016. Merck ממשיכה בשילוב Sigma-Aldrich, התורם – יחד עם הצמיחה האורגנית – לרווחיות גבוהה יותר. שולי הרווח EBITDA לפני סעיפים חד פעמיים עלו ברבעון הראשון ועמדו על 30.1%, לעומת 28.1% ברבעון המקביל אשתקד.

בינואר השנה הודיעה Merck על רכישת BioControl Systems, שהיא חברה מובילה עולמית בתחום בדיקות בטיחות המזון. החברה הנרכשת פיתחה שיטה לזיהוי מהיר ואימות בדיקות, המשלימה את סל פתרונות התמיסות היישומיות בתחום מדעי החיים.

בתחום חומרי הביצועים המשיכו עסקי חומרי ה- OLED להציג צמיחה חזקה. ברבעון הראשון, גדלו מכירות הסקטור ב- 3.6% ועמדו על 645 מיליון אירו לעומת 622 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. ירידה קלה במכירות האורגניות (0.9%) יותר מקוזזה על ידי שינויים חיוביים של 4.5% בשערי המטבע. הירידה במכירות האורגניות נולדה בתחום הצגים, וקוזזה בהתפתחות אורגנית בשלוש הקבוצות האחרות בתחומי החומרים.
מכירות החומרים לתחום הצגים, שבמרכזן חומרים לתעשיית צגי הגבישים הנוזליים, רשמו צמיחה דו-ספרתית, בזכות טכנולוגיה חדשנית UB-FSS. עם זאת, הצמיחה כאן לא הצליחה לפצות באופן מלא על ירידת המחירים והנורמליזציה של פילוח השוק. למרות התחרות, שמרה Merck על מעמדה המוביל. עסקי המעגלים המשולבים, הכוללים גם את עסקי SAFC של Sigma-Aldrich, רשמו גידול אורגני יפה. הגידול המשמעותי במכירות עסקי הטכנולוגיות המתקדמות נבע בעיקר מהמשך הצמיחה בתחום חומרי ה- OLED.
רווחיEBITDA לפני סעיפים חד פעמיים בתחום חומרי הביצועים ירדו ברבעון הראשון ב- 3.7%, ועמדו על 263 מיליון אירו לעומת 273 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.
Merck פועלת על מנת ליישם את המומחיות אותה צברה בתחום הגבישים הנוזליים גם בתחומים מעבר לצגים – דוגמת חלונות גבישים נוזליים.
Merck שבה ומאשרת את תחזיותיה לשנת 2017 כולה, והיא חוזה עתה מכירות של בין 15.5-16.0 מיליארד אירו. הצמיחה האורגנית צפויה להיות גבוהה מעט מזו של אשתקד, ולשערי המטבעות חזויה השפעה חיובית קלה של 1-2% על המכירות. ציפיות ה- EBITDA של הקבוצה, לפני סעיפים חד-פעמיים, עומדות על 4.4-4.6 מיליארד אירו.

פעילות מו"פ בישראל
אינטר-לאב היא מרכז המו"פ של מגזר התרופות של Merck בישראל וחלק בלתי נפרד מארגון המחקר העולמי של החברה. החברה המנוהלת על ידי רג'ין שבח, זוקפת לזכותה את אחד ההישגים המשמעותיים ביותר בעולם הביוטכנולוגיה – פיתוח ה-Rebif®, אחת התרופות המתקדמות בעולם לטיפול בטרשת נפוצה.
מדעני אינטר-לאב עוסקים, בשיתוף קבוצות מחקר של החברה האם בעולם, בחקר תאים ונוגדנים ובפיתוח טכנולוגיות לגילוי ופיתוח תרופות חדשניות בתחומי האונקולוגיה, האימונולוגיה החיסונית והאימונו-אונקולוגיה. ב 2012 הושקה באינטר-לאב החממה הביוטכנולוגית הראשונה מסוגה בישראל, במטרה להשקיע ולקדם את החדשנות בתחום הביו-רפואה בישראל. כיום מארחת החממה מספר חברות סטארט אפ חדשניות. בנוסף, מעורבת אינטר-לאב באיתור מיזמים חדשים באקדמיה ובתעשייה בישראל.

אינטר-לאב נוסדה ב-1978, על-ידי "סרונו", אשר נרכשה ב-2006 על-ידי Merck. לאחר הרכישה הפכה סרונו לחטיבה הביופרמצבטית של Merck.

קבוצת Merck משווקת את תרופותיה בישראל באמצעות חברה בת, המנוהלת על ידי שרי פרלוב. משרדי החברה ממוקמים בהרצליה. החברה משווקת בשוק המקומי את מוצרי הפוריות: גונאל-אף,
לובריס, אוביטרל, צטרוטייד, קרינון ופרגובריס, את הרביף לטיפול בטרשת נפוצה, את היוטירוקס לטיפול בתת-פעילות של בלוטת התריס וכן את התרופה האונקולוגית ארביטוקס. ארביטוקס רשומה
היום בישראל לטיפול בסרטן מעי גס גרורתי בכל קו טיפולי ובשילוב כל כימותרפיה, לטיפול בסרטן ראש צוואר מקומי בשילוב עם קרינה ולטיפול בסרטן ראש צוואר גרורתי בשילוב כימותרפיה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ורד רהט-רוט דוברות ויחסי ציבור.