השרה עם צעירים
השרה עם צעירים
השרה גמליאל
השרה גמליאל
הודעה לעיתונות

השרה גמליאל חנכה היום ביישוב כעביה את מרכז הצעירים הראשון בחברה הבדואית בצפון

ב 2016 קידמה השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל את תכנית 1480, תכנית חומש לחיזוק ולפיתוח חברתי וכלכלי של יישובי הבדואים בצפון, בהיקף תקציבי של כ 900 מיליון ₪, כאשר עד כה הושקעו כבר למעלה מ 370 מיליון ₪. תכנית ראשונה מסוגה זו, מספקת מענה הוליסטי ליישובים הבדואים בצפון, עשרים ושניים יישובים ושמונה רשויות מקומיות, בתחומי הבינוי, השיכון, התשתיות, התרבות, החינוך, התעסוקה, תעשייה, תחבורה ועוד. לצד השקעה זו של המשרד לשוויון חברתי ביישובי הבדואים בצפון, חנכה היום (שלישי) השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל מרכז צעירים ביישוב הבדואי כעביה-חג'אג'רה-טאבש, מרכז הצעירים הראשון ביישובי הבדואים בצפון.

בטקס רב משתתפים, בהם ראשי הרשויות הבדואיות בצפון ובראשם ראש מועצת כעביה-חג'אג'רה-טאבש זידאן כעביה, נחנך המרכז שצפוי לתת שירות לכאלף וחמש מאות צעירים ברשות ומחוצה לה. במרכז הצעירים תתקיימנה פעילויות לרווחת הצעירים בתחומי התעסוקה, השכלה, פנאי, תרבות, קידום שוויון מגדרי והעצמת נשים, אוריינות דיגיטלית וקידום מעורבות חברתית של הצעירים ביישובי המועצה. יצוין, כי בסוף הטקס העניק ראש המועצה לשרה גמליאל את תעודת "תושבת הכבוד" של מועצת כעביה-חג'אג'רה-טאבש.
נדגיש, כי בישראל קיימים שישים מרכזי צעירים, ובימים אלו מקים המשרד לשוויון חברתי עוד כחמישים מרכזי צעירים ברחבי הארץ, שמונה מביניהם יוקמו ביישובי הבדואים בצפון. זאת, במסגרת הקול הקורא לקידום מעורבות חברתית במרכזי הצעירים ברשויות המקומיות שפרסם המשרד לשוויון חברתי, אליו נענו כמאה וארבעים רשויות מקומיות והיקף פעילותו התקציבית לשלוש שנים עולה על 85 מיליון ₪. מי שמוביל את הפעילות במשרד לשוויון חברתי היא הרשות לצעירים, רשות ראשונה מסוגה בתולדות המדינה שכל תכליתה קידום רווחת הצעירים בישראל בשלל תחומים.

השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל: "החברה בדואית בצפון היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית ומהחזון הציוני. הם נושאים בנטל האזרחי והביטחוני ותרומתם למרקם האנושי והחברתי בישראל לא תסולא בפז. מרכז הצעירים שחנכנו היום בכעביה-חג'אג'רה-טאבש הוא הסנונית הראשונה במרכזי הצעירים ביישובי הבדואים בצפון, ואני גאה על הזכות להוביל את הקמתו. בשנה הקרובה נשלים את בנייתם של מרכזי צעירים נוספים אשר יספקו מענה של תקווה ורווחה לצעירים הבדואים בצפון. השקעה בצעירים היא השקעה אסטרטגית לטווח ארוך, שהמדינה היא הנשכרת העיקרית ממנה. חובה על כל מדינה חפצת חיים להשקיע ברווחת הדורות הצעירים, שהם עתידה על כל המשתמע מכך. מדינת ישראל צריכה להיות מחויבת לצעיריה, דור העתיד שלנו, ובאחריותי כשרה לשוויון חברתי להבטיח זאת למען עתיד הדורות הבאים".

*לפרטים וראיונות:*

יקותיאל צפרי,
דובר המשרד לשוויון חברתי
050-6237666

נועם קליין,
דובר השרה לשוויון חברתי
054-8332200

אוהד כהן,
דוברות המשרד לשוויון חברתי
050-6796100

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- המשרד לשוויון חברתי.