מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 10/10/2018 12:00
עדכון: 10/10/2018 12:03
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

האגודה לצדק חלוקתי ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר כחלון: הוספת נציג תנועת ההתיישבות לדיוני המועצה - בניגוד לחוק!

היום (10/10/2018) בשעה 17:00 תתקיים ישיבת מועצת מקרקעי ישראל . האגודה לצדק חלוקתי קראה ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר כחלון ולחברי מועצת מקרקעי ישראל להוריד לאלתר את סעיף 11 "הודעת יו"ר המועצה בדבר מוזמן קבוע לישיבות המועצה מטעם התנועות המיישבות"

האגודה טענה בנייר עמדה כי הוספת נציג מטעם תנועות ההתיישבות כמוזמן קבוע הינו בניגוד לחוק. הרכב מועצת מקרקעי ישראל נקבע בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך -1960 ואינו כולל נציג מטעם תנועות ההתיישבות.
אם מעוניינים לפתוח את דיוני המועצה, להשתתפות מטעם נציגי מגזר ההתיישבות, יש לאפשר גם לגורמים נוספים, נציגי מגזרים שונים וארגונים חברתיים, להיות נוכחים בדיונים. כך לדוגמה , על רשות מקרקעי ישראל לפרסם קול קורא למעוניינים להשתתף בדיוני המועצה. האגודה לצדק חלוקתי גם תהיה מעוניינת להיות מוזמנת קבועה לדיונים ולייצג את האינטרס הציבורי הרחב בנוגע להקצאת משאב הקרקע בכלל והקרקע החקלאית בפרט.

בנוסף טענה האגודה, לא ברור מה הכוונה ב"מוזמן קבוע" לדיוניי המועצה ומה מעמדו והשפעתו. כידוע המגזר החקלאי בעל לובי חזק ואינטרסים כלכליים משמעותיים בנוגע להחלטות הנוגעות למשאב הקרקע החקלאית, משאב ציבורי חשוב שהקצאתו צריכה להיעשות באופן שוויוני וצודק בהתאם לעקרונות הצדק החלוקתי, כפי שנקבע בפסיקת בג"ץ.

האגודה טענה כי אם רשות מקרקעי ישראל מעוניינת לשנות את הרכב המועצה והמשתתפים בדיונים, יש לעשות כן באופן חוקי, שקוף, שוויוני והוגן שיוכל לתת ייצוג הולם לכל מגזרי האוכלוסייה ולאינטרסים השונים.

על רשות מקרקעי ישראל לנהוג באופן צודק ושוויוני בהקצאת משאב הקרקע ואין היא יכולה להעניק יתרון בלתי הוגן למגזר מסוים באוכלוסייה שיהיה שותף בקבלת החלטותיה מבלי לשתף גם מגזרים אחרים ולאפשר ייצוג הולם של האינטרסים השונים.

כמו כן, טענה האגודה לצדק חלוקתי כי לא ניתן לדון בחטף בישיבה אחת, שאורכה שעתיים, בכ-22 הצעות החלטה כה חשובות הנוגעות למדיניות הקצאת מקרקעי הציבור. הליך זה אינו הליך מנהלי תקין לקבלת החלטות הנוגעות להקצאת משאב הקרקע הציבורית, בלשון המעטה.

זאת ועוד, שההצעות פורסמו ימים ספורים לפני הדיון, במקום שאינו בולט באתר הרשות ומבלי לאזכר את קיום הישיבה בכניסה לאתר.

האגודה טענה כי פרסום כאמור אינו מאפשר תגובה הולמת ופוגע בעקרונות השקיפות ושיתוף הציבור בקבלת החלטות ברמ"י. אין זה מן הסביר לצפות לקבל תגובות מושכלות המבוססות על למידת ההצעות בזמן קצר כל-כך. ואכן בשל הפרסום המאוחר נמנע, הלכה למעשה, מהאגודה לצדק חלוקתי להגיב באופן מהותי להצעות ההחלטה!.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.