הודעה לעיתונות

ערב עיון ושיח עם צאת הספר "סירוב: חובת הציות וזכות המצפון" מאת עדית זרטל - היום, ראשון 6.1 באוניברסיטת ת"א

היום, ראשון 6.1.2019 באוניברסיטת תל אביב -

ערב עיון ושיח עם צאת הספר "סירוב: חובת הציות וזכות המצפון"
מאת עדית זרטל

מושב א׳, 16:15-18:00

דברי ברכה
,עדי אופיר
מכון קוגוט למדעי הרוח
אוניברסיטת בראון
,חגית גור זיו
המחלקה לחינוך לגיל
הרך, מכללת סמינר הקיבוצים
מיכאל ספרד, עורך דין
יונתן שפירא

מושב ב׳, 18:15-20:00

גדי אלגזי, החוג להיסטוריה כללית
אוניברסיטת תל אביב
זהבה גלאון, יו״ר מרצ לשעבר
אמל ג׳מאל, בית הספר למדע
המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים
אוניברסיטת תל אביב
ישי רוזן-צבי, החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד, אוניברסיטת תל אביב

יו״ר: אורי לנדסברג מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב
מגיבה: עדית זרטל מחברת הספר
אוניברסיטת תל אביב, בנין רוזנברג, חדר 001

https://www.evensi.com/%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%A2%D7%9D-%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-60000-%D7%99%D7%A4%D7%95-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/284276271?fbclid=IwAR0ruPPDdGYekZH1CBC2Vj5YbEsfYRQBzBPRu8TENb0vX-kINvxFsQSnV5I

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- גוש שלום.