הודעה לעיתונות

תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2019

הותורן, ניו יורק, 22 במאי 2019, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2019.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2019 – לעומת 31 במרץ 2018

 • המכירות נטו של 179.9 מיליון דולר גדלו ב-4.7 מיליון דולר, בעיקר בגלל גידול של 4.1% בכמויות הכוללות.
 • הרווח הגולמי של 119.5 מיליון דולר (66.4% מהמכירות נטו לעומת 67.9%) גדל ב-0.6 מיליון דולר.
 • הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) של 20.5 מיליון דולר נשארו כמו בשנה שעברה.
 • הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 23.3 מיליון דולר קטנו ב-0.5 מיליון דולר.
 • ההכנסה התפעולית של 75.4 מיליון דולר (41.9% מהמכירות נטו לעומת 42.7%) גדלה ב-0.6 מיליון דולר.
 • ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת גדלו ב-2.3 מיליון דולר ל-8.2 מיליון דולר.
 • הוצאה על מטבע זר (מט"ח) של 9.4 מיליון דולר לעומת הכנסה של 16.0 מיליון דולר - השפעה שלילית של 25.4 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהיחלשות הדולר האמריקני לעומת הדולר הקנדי. ההשפעה של המט"ח נובעת בעיקרה מהמאזן.
 • ההוצאה על מיסים של 15.6 מיליון דולר גדלה ב-5.0 מיליון דולר; עם שיעור מס אפקטיבי של 21.1% לעומת 11.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 58.4 מיליון דולר לעומת 86.3 מיליון דולר, קיטון של 27.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $1.52 לעומת 2.17$.

דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2019 – בהשוואה ל-31 במרץ 2018
 • המכירות נטו של 669.9 מיליון דולר גדלו ב-8.0 מיליון דולר, בעיקר בגלל גידול של 7.5% בכמויות הכוללות.
 • הרווח הגולמי של 445.7 מיליון דולר (66.5% מהמכירות נטו לעומת 70.0%) גדל ב-17.8 מיליון דולר.
 • הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) של 63.2 מיליון דולר קטנו ב-7.2 מיליון דולר, בעיקר בגלל ההערכה המתמשכת של התיק שלנו והתאמה למסוגלות הקיום של פיתוח מוצרים.
 • הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 90.0 מיליון דולר גדלו ב-1.8 מיליון דולר.
 • ההכנסה התפעולית של 296.2 מיליון דולר (44.2% מהמכירות נטו לעומת 45.8%) קטנה ב-6.8 מיליון דולר.
 • ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת גדלו ב-13.6 מיליון דולר ל-33.5 מיליון דולר.
 • הכנסה ממטבע זר (מט"ח) של 25.3 מיליון דולר לעומת הוצאה על מט"ח של 32.5 מיליון דולר - השפעה חיובית של 57.8 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולר האמריקני לעומת הדולר הקנדי. ההשפעה של המט"ח נובעת בעיקרה מהמאזן.
 • ההוצאה על מיסים של 74.7 מיליון דולר קטנה ב-7.2 מיליון דולר; עם שיעור מס אפקטיבי של 20.9% לעומת 28.0%. ברבעון השלישי של 2018, החברה רשמה הוצאה של 38.0 מיליון דולר בגלל ההשפעה של המדידה מחדש של נכס המיסים הנדחים הנקיים המוערך של החברה, כתוצאה מחוק הקיצוץ במיסים והמשרות. ללא ההשפעה בגלל המדידה מחדש החד פעמית, ההוצאה על מיסים הייתה 44.0 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 15.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 281.8 מיליון דולר לעומת 211.2 מיליון דולר, גידול של 70.6 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $7.23 לעומת 5.26$. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של המיסים, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו בשנה שעברה הייתה 248.0 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $6.18.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • המזומנים שהגיעו מפעילות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2019 היו 323.7 מיליון דולר, דומה לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018.
 • נכון ל-31 במרץ 2019 המזומנים, כולל פקדונות בנקאיים לטווח קצר וניירות ערך סחירים (לטווח קצר ולטווח ארוך), קטנו ב-294.6 מיליון דולר ל-1.4 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2018. הקיטון משקף את ההשפעה של הדיבידנד המיוחד בסך 500.0 מיליון דולר ששולם בדצמבר 2018 וההשפעה בסך 88.8 מיליון דולר של השלמת התוכנית הרכישות מחדש של מניות של החברה.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "למרות תנאי השוק המאתגרים שניצבים בפנינו בעיקר בגלל המשך הלחץ על המחירים, הצוות שלנו רשם ביצועים טובים. באמצעות אסטרטגיה מוגדרת באופן ברור, אנחנו מעצבים את תיק המוצרים והעסקים שלנו על ידי פיתוחים פנימיים ולא אורגניים. המטרה של המאמץ הזה היא לעשות יותר עבור החולים ולהישאר רלבנטיים עבור הלקוחות שלנו".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור חמש בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Minoxidil Topical Aerosol, 5% (לנשים); Clobazam Oral Suspension, 2.5 mg/mL; Naftifine Hydrochloride Gel USP, 2%; Dapsone Tablets USP, 25 mg and 100 mg; Deferiprone Tablets 500mg. לחברה יש עכשיו בסך הכל עשרים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שמונה אישורים זמניים.

שיחת ועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 23 במאי 2019)

כפי שנמסר כבר, החברה תארח שיחת על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום חמישי, 23 במאי 2019, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

 • מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601 זיהוי: 8698095
 • מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800 זיהוי: 8698095
 • שידור אינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך עשרה (10) ימים אחרי השיחה.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל לא מבוקר ויכול להיות כפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

אנשי קשר
מריאנו א. בלגואר
סגן נשיא, סמנכ"ל כספים
(914) 345-9001
Mariano.Balaguer@taro.com

וויליאם ג'. קוט
עוזר סגן נשיא, כספים ועסקים, גזבר וקשרי משקיעים
914-345-9001
William.Coote@taro.com

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20190522005882/en

**Financial Tables Follow**

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(U.S. dollars in thousands, except share data)

Quarter Ended Year Ended
March 31, March 31,
2019 2018 2019 2018
(unaudited) (unaudited) (unaudited) (audited)
Sales, net $ 179,921 $ 175,216 $ 669,893 $ 661,913
Cost of sales 60,384 56,287 224,169 198,405
Gross profit 119,537 118,929 445,724 463,508

Operating Expenses:
Research and development 20,512 20,308 63,238 70,418
Selling, marketing, general and administrative 23,321 23,775 89,971 88,196
Settlements and loss contingencies 322 24 (3,678 ) 1,884
Operating income 75,382 74,822 296,193 303,010

Financial (income) expense, net:
Interest and other financial income (8,241 ) (5,894 ) (33,542 ) (19,934 )
Foreign exchange expense (income) 9,397 (16,041 ) (25,309 ) 32,465
Other (loss) gain, net (100 ) 458 1,810 1,889
Income before income taxes 74,126 97,215 356,854 292,368
Tax expense 15,649 10,691 74,732 81,954
Income from continuing operations 58,477 86,524 282,122 210,414
Net loss from discontinued operations attributable to Taro — (96 ) — (335 )
Net income 58,477 86,428 282,122 210,079
Net income (loss) attributable to non-controlling interest 42 141 345 (1,071 )
Net income attributable to Taro $ 58,435 $ 86,287 $ 281,777 $ 211,150

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:
Basic and Diluted $ 1.52 $ 2.17 $ 7.23 $ 5.27

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:
Basic and Diluted $ — $ (0.00 ) * $ — $ (0.01 )

Net income per ordinary share attributable to Taro:
Basic and Diluted $ 1.52 $ 2.17 $ 7.23 $ 5.26

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:
Basic and Diluted 38,548,516 39,729,942 38,990,058 40,155,087

* Amount is less than $0.01
May not foot due to rounding.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(U.S. dollars in thousands)

March 31, March 31,
2019 2018
ASSETS (unaudited) (audited)
CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents $ 567,451 $ 576,611
Short-term and current maturities of long-term bank deposits — 296,188
Marketable securities 481,883 549,821
Accounts receivable and other:
Trade, net 237,945 206,455
Corporate tax receivable 25,969 100,380
Other receivables and prepaid expenses 21,393 22,585
Inventories 148,079 144,595
TOTAL CURRENT ASSETS 1,482,720 1,896,635
Long-term deposits and marketable securities 304,322 225,639
Property, plant and equipment, net 206,242 193,727
Deferred income taxes 110,974 87,257
Other assets 31,068 29,952
TOTAL ASSETS $ 2,135,326 $ 2,433,210

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES:
Trade payables $ 35,060 $ 25,697
Other current liabilities 181,761 190,059
TOTAL CURRENT LIABILITIES 216,821 215,756
Deferred taxes and other long-term liabilities 7,383 7,055
TOTAL LIABILITIES 224,204 222,811

Taro shareholders' equity 1,905,536 2,205,158
Non-controlling interest 5,586 5,241
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY $ 2,135,326 $ 2,433,210

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(U.S. dollars in thousands)

Year Ended March 31,
2019 2018
(unaudited) (audited)
Cash flows from operating activities:
Net income $ 282,122 $ 210,079
Adjustments required to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization 18,597 16,496
Realized loss on sale of marketable securities and long-lived assets 27 275
Change in derivative instruments, net 3,115 (893 )
Effect of change in exchange rate on inter-company balances, marketable securities and bank deposits (29,533 ) 34,970
Deferred income taxes, net 12,262 56,007
Increase in trade receivables, net (32,088 ) (2,297 )
Increase in inventories, net (5,515 ) (1,978 )
Decrease in other receivables, income tax receivable, prepaid expenses and other 74,256 12,644
Increase (decrease) in trade, income tax, accrued expenses, and other payables 529 (936 )
Income from marketable securities, net (63 ) (678 )
Net cash provided by operating activities 323,709 323,689

Cash flows from investing activities:
Purchase of plant, property & equipment, net (27,018 ) (26,886 )
Investment in other intangible assets (3,666 ) (2,650 )
Proceeds from short-term bank deposits, net 225,503 161,032
Proceeds from long-term deposits and other assets 70,685 396,281
Investment in marketable securities, net (8,368 ) (770,490 )
Proceeds from the sale of long-lived assets — 1,075
Net cash provided by (used in) investing activities 257,136 (241,638 )

Cash flows from financing activities:
Purchase of treasury stock (88,849 ) (106,986 )
Dividends paid (500,000 ) —
Net cash used in financing activities (588,849 ) (106,986 )

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents (1,156 ) 1,147
Decrease in cash and cash equivalents (9,160 ) (23,788 )
Cash and cash equivalents at beginning of period 576,611 600,399
Cash and cash equivalents at end of period $ 567,451 $ 576,611

Cash Paid during the year for:
Income taxes $ 71,096 $ 55,051
Cash Received during the year for:
Income taxes $ 69,436 $ 36,668
Non-cash investing transactions:
Purchase of property, plant and equipment included in accounts payable $ 4,740 $ 2,281
Non-cash financing transactions:
Purchase of treasury stock $ — $ 4,348
Purchase of marketable securities $ 2,003 $ 3,491

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire
לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- נוי תקשורת.