הודעה לעיתונות

"האוצר ומינהל התכנון - שבעים וחסרי אחריות" - ההחלטה בנוגע לתמ"א 38 זוכה לביקורת תנועת החירום להתחדשות עירונית

התנועה לאיגוד בעלי הדירות במבנים המסוכנים בישראל מברכת על ההודעה של משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון כי ימליצו להאריך את התמ"א 38 לתקופה נוספת, אך מוטרדת מאד מניסוח ומלשון ההודעה המשותפת שיצאה לאחר הדיון המשולב, שמתוכה משתמע כי לאחר הארכת התכנית, תמ״א 38 תגיע לסופה, וזהו דבר מאד מסוכן.

תמ״א 38 היא תכנית מצילת חיים, תכנית מדהימה שהוכיחה את עצמה כתכנית יעילה והיחידה שהביאה לחיזוק ומיגון אלפי מבנים מסוכנים בעשור האחרון. לכן יש לפעול להארכתה ושדרוגה, אך חלילה לא לחיסולה כפי שמשתמע מהודעת משרד האוצר ומשרד השיכון והבינוי מהיום.

הממשלה וגורמים במנהל התכנון חייבים להפנים, שישנם בישראל אלפי מבנים שלא מסוגלים לעבור פרויקט מיגון וחיזוק אחר מלבד תמ״א 38, ולבניינים הרבים האלו לא יהיה פתרון מלבד התכנית הקיימת.

ההתייחסות הממשלתית לסכנת החיים שנובעת מקיומם של המבנים המסוכנים הינה חסרת אחריות ומביעה גישה המתייחסת לצורך לחיזוק ומיגון הדירות כפינוק והשקעה כלכלית, כאשר המציאות האמיתית היא שמדובר בסכנת חיים וחובה לאומית לחיזוק ומיגון כל המבנים המסוכנים בישראל.

חידוש ושדרוג תכנית תמ״א 38 שהיא תכנית מצילת חיים זוהי חובתה של המדינה, הנובעת מזכויות האזרחים להגנה על חייהם.

עם כל הכבוד לתיאוריות תכנוניות, חובה לקבוע באופן מיידי כללים שיאפשרו קידום מיידי של כל התכניות התקועות ולמנוע מראשי ערים לעצור תכניות שכבר החלו להתקדם, נמצאות בתהליכי היתר ועברו את שלב תיק המידע או הסכם חתום לביצוע פרויקט, אשר דווח לרשויות והתבססו על מדיניות קיימת.

בהמשך ולאחר הבחירות אנו מצפים מהממשלה העתידית לקביעת יעד חיזוק ומיגון של לפחות 100,000 דירות בשנה, במסגרת תכנית חירום לאומית הכוללת השקעה ממשלתית, הליכי רישוי מקוצרים, תגמול זכויות גבוה, שינוי והקטנת הרוב הדרוש ל 51%, יצירה של חוזי מאסתר, תגמול רשויות על עמידה בייעדי תמ"א או פינוי בינוי, ותכנית מיידית לניוד זכויות מהפריפריה למרכז כדי להביא את הפרויקטים מצילי החיים לפריפרייה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רו(ט)ץ - ייעוץ אסטרטגי וטקטי.