הודעה לעיתונות

המשורר שמואל ירושלמי: האם צריך להגן על קק"ל מול ההפרטות של נתניהו?

המשורר והפעיל החברתי תושב באר שבע שמואל ירושלמי הוציא הודעה מיוחדת
בעקבות ניסיונותיה של ממשלת ישראל בראשותו של בניימין נתניהו לבצע רפורמה
בקרקעותיה של קרן קיימת לישראל, במסגרתה חלק מקרקעות הקק"ל יופרט וישמש
להקמת שכונות מגורים יוקרתיות ופרוייקטי נדל"ן נוספים.

בהודעתו הנ"ל ירושלמי אומר בין היתר: "באופן כללי אני מתנגד בצורה חריפה
ביותר להפרטות מכל סוג שהוא. הפרטות בדרך כלל, מביאות לחוסר שוויון
ופערים חברתיים עוד יותר גדולים, מאשר במצב כאשר הכל שייך למדינה וגופים
ציבוריים למיניהם. כמו כן, ברוב המקרים הפרטת השירותים, הקרקעות ומפעלים
לא מביאה לשיפור השירות (או שהשירות כן, משתפר, אך נעשה פחות נגיש בגלל
שחלק מהשירותים שהיו ללא תשלום הופכים להיות בתשלום, והחלק שהיה בתשלום
גם קודם, מתחיל להינתן במחירים יותר גבוהים). לכאורה, מדובר באותו מצב גם
במקרה עם הפרטת קרקעות הקק"ל. אך אם נתבונן יותר לעומק נבין, שכאן המצב
הוא טיפה שונה".

שמואל ממשיך ואומר: "לדעתי, גם לניסיונות הממשלה להפריט את קרקעות הקק"ל
יש להתנגד בדיוק, באותה מידה כמו לכל הפרטה אחרת. עם זאת, אין להגן על
הקק"ל עצמה וכן, יש לתמוך בפירוקו של הארגון הגזעני והגזלני הזה. מדובר
בגוף, שעוד מלפני קום המדינה עסק בהשתלטות על קרקעות הערבים תושבי הארץ
(לעתים קרובות, בדרך של שיחוד בעלי קרקעות שהסכימו למכור את הקרקע לקק"ל
או גופים ציוניים אחרים, תוך גירוש האריסים שחיו על האדמות הללו ועיבדו
אותן לפרנסתם. גם אחרי קום המדינה, קק"ל המשיכה להיות אחד הסמלים
המרכזיים ביותר לגזל האדמות מהאוכלוסייה הערבית בארץ ומסירתן לשימוש
היהודים בלבד. עשרות מאות יישובים שקיימים היום בארץ (ובייחוד, קיבוצים
ומושבים) הוקמו על האדמות שנשדדו מהאוכלוסייה הילידית, כאשר לקק"ל היה
חלק מאוד מרכזי בשוד הזה. גם יערות וגנים ציבוריים רבים שהוקמו בידי
הקק"ל ברחבי המדינה, הוקמו עם מטרה פוליטית ברורה - למנוע חזרת הערבים
שנושלו מהקרקע שלהם לאדמתם (זאת הסיבה, שיש לי בעיה מאוד גדולה עם תמיכה
בארגונים הירוקים וארגוני איכות הסביבה בארץ, כי חלק גדול מהם תומכים
בהקמת כל יער או פארק ציבורי חדש, בלי לחשוב שאולי הדבר נעשה על חשבונו
של איזה שבט בדאי או משפחה פלאחית סמוכים)".

"קרן קיימת לישראל, היא אחד הסמלים של גזענות, נישול וגזל אדמות במדינת
ישראל. בנוסף לזה, מדובר בארגון בדלני ומושחת ברמות, אשר מסתיר מהציבור
את רוב המידה על תקציביו ופעילותו הכספית. אפילו כנסים אקדמיים וימי עיון
שהם עורכים (וזאת בניגוד לאוניברסיטאות ומשרדי הממשלה) הם סוגרים בפני
הקהל הרחב ופעילים חברתיים (הם אפילו לא מפרסמים מראש בשום מדיה ציבורית
את התאריכים של הכנסים שהם עורכים). מדובר בגוף מפוקפק מכל הבחינות - הן
מבחינת השקיפות, הן מבחינת רמת הפתיחות כלפי הציבור והן מבחינת העבר
וההווה ההיסטורי של קקל, הקשור לגזל אדמות ומניעת השימוש בהן מבעליהן
המקוריים - ערבים תושבי הארץ. לכן, לדעתי, יש לתמוך בכל צעד מצדה של
ממשלת ישראל (ולא משנה מי עומד בראשה) לפירוקה (ולו חלקי ביותר) של הקרן
הקיימת לישראל. צריך להיות נגד הפרטת הקק"ל, היות ובמהלך ההפרטה האדמות
הללו ייפלו בידיהן של חברות נדל"ן עשירות ובעלות ממון ולרוב הציבור לא
יהיה מזה שום רווח. לדעתי, העמדה הנכונה צריכה להיות, כן לתמוך בכל צעד
(כולל, של ממשלת נתניהו) שיש בו כדי להביא בסופו של דבר להוצאת קרקעות
הקק"ל מבעלות הארגון הזה, אך באותו זמן לדרוש מהממשלה לא להפריט את
קרקעות קק"ל, אלא לדרוש את הלאמתן, תוך חקיקת חוק שבצורה ברורה ביותר
יבטיח את השמשתן של הקרקעות הללו באופן שווה לגמרי לטובת האינטרסים של
כלל תושבי הארץ בלי יוצא מן הכלל, כולל ערבים", מסכם את הודעתו שמואל
ירושלמי.