הודעה לעיתונות

צוותים רפואיים - אל תתנו יד לעינויים!

בעקבות אישפוזו של סאמר ערביד במצב אנוש לאחר מעצרו וחקירתו ע"י שב"כ, עמותת רופאים לזכויות האדם (רל"א) מזכירה שוב את האיסור המוחלט על צוותים רפואיים להשתתף בכל אופן שהוא בעינויים, וחובתם לנקוט בצעדים להגנה על מטופלים שיש חשש שעברו או יעברו עינויים. לאור שתיקתם של מוסדות הרפואה השונים עד כה במקרה של ערביד, אנו מבקשים מחברי הצוותים הרפואיים ברל"א לפעול ולפנות אל הגופים והצוותים הרפואיים האחראים ולדרוש מהם לפעול על פי כללי האתיקה כפי שהם מנוסחים ב"הצהרת טוקיו" ו"פרוטוקול איסטנבול".

סאמר ערביד מאושפז נכון להיום בבית החולים הדסה הר הצופים. הוא נעצר ביום רביעי (25.9.19) והועבר לחקירת שב"כ בבית המעצר מגרש הרוסים בירושלים. שב"כ קיבל אישור מגורם משפטי לחקור אותו תוך שימוש ב"אמצעים חריגים", וביום שישי (27.9.19) הועבר לבית החולים במצב מסכן חיים. נכון ליום שלישי (1.10.19) הוחזק שם כשהוא מורדם ומונשם.

אין לשלול את האפשרות שהופעלה עליו אלימות במהלך המעצר עצמו, ויש לברר האם נבדק רפואית עוד לפני הגעתו לבית המעצר. על פי נהלי שב"ס, כל אדם המגיע למתקן מעצר נבדק על ידי רופא תוך 48 שעות מרגע הגעתו, ולאחר מכן על פי הצורך. על פי עורכי דינו ובני משפחתו של ערביד, לפני מעצרו הוא היה אדם בריא. לפיכך ניתן להסיק שאלימות שהופעלה עליו במהלך המעצר ו/או החקירה היא שהביאה להתדרדרות במצבו עד כדי סכנת חיים.

בעקבות העברתו לבית החולים עורכי דינו ומשפחתו פנו מספר פעמים לנציגי בית החולים על מנת לקבל עדכון על מצבו, כולל הגעת אשתו ביום רביעי (1.10.19) למחלקת טיפול נמרץ בה אושפז ופניה אישית אל צוות המחלקה. כל הבקשות סורבו.

רל"א אף היא פנתה פעמיים (29.9.19, 1.10.19) אל בית החולים עם העתק למשרד הבריאות, הר"י, ומתאמת הבריאות במינהל האזרחי, בדרישה כי משפחתו של ערביד תעודכן במצבו, יעשה תיעוד של סימני אלימות על פי הנחיות הצהרת טוקיו ופרוטוקול איסטנבול, ויועבר דיווח לוועדה הייעודית במשרד הבריאות שקיימת מאז 2011 – "הוועדה לדיווח רופאים על התעללות בנחקרים".

בתשובת מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים לרל"א מיום 2.10.19 נכתב כי "מידע לגבי מטופלים בבית החולים הינו חסוי מתוקף חובתנו לשמירה על סודיות רפואית. כאשר מדובר בעציר בטחוני, יש להפנות את פנייתכם אל שירותי הביטחון." מכתבים שהיו בקשר עם בית החולים נודע לנו כי בית החולים עדכן אותם בכך שדיווח על המקרה למשרד הבריאות.

בעקבות תשובת בית החולים רל"א פנתה בטלפון אל הלשכה המשפטית בהר"י וביקשה שיפעלו מול בית החולים כדי שיעבירו עדכון לאשתו. מהר"י ענו שיו"ר ועדת האתיקה, ד"ר תמי קרני, נמצאת בחו"ל, ולאחר בירור מול המחלקה המשפטית בהר"י אין דבר שהם יכולים לעשות כרגע.

במהלך דיון בבית המשפט הצבאי בבקשת שחרור שהגישו עורכי דינו לאור מצבו הרפואי, נכתב על ידי השופטת רס"ן מירב הרשקוביץ יצחקי כי "חל שיפור הדרגתי במצבו הרפואי של החשוד וייתכן כי בימים הקרובים ניתן יהיה לשוב ולחקור אותו". על פי החלטת השופטת הועבר דיווח רפואי על מצבו של ערביד לעורכי דינו. נציגי הצלב האדום ביקרו את ערביד בבית החולים ביום 2.10.19 והם שהעבירו לאשתו דיווח על מצבו.

בעקבות כך פנו חברי הוועד המנהל של רל"א ושל הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל וכן חברי וועדת האתיקה של רל"א אל בית החולים, הר"י, משרד הבריאות ושב"ס בדרישה כי הצוות הרפואי בבית החולים הדסה הר הצופים יפעל לשמירה על חייו ובריאותו של סאמר ערביד ויקפיד לשמור על כללי האתיקה הרפואית. בפניה הודגש כי על הצוות הרפואי למנוע באופן אקטיבי את החזרתו לחקירה בה על פי הפרסומים בתקשורת אושר שימוש באמצעים המהווים עינויים וכי יש למנוע כל שימוש במרחב בית החולים לצרכי חקירה.

בפניה האחרונה חזרה רל"א ומנתה את ההנחיות העיקריות של הצהרת טוקיו ו"פרוטוקול איסטנבול", שאומצו על ידי הר"י, הנוגעות להתנהלותם של צוותי רפואה כאשר קיים חשד לעינויים; ומודעה הכוללת את הנחיות הצהרת טוקיו פורסמה על ידינו בעיתון "הארץ" הבוקר.

רל"א תמשיך לפעול בימים הקרובים מול גופים רלוונטיים והקהילה הרפואית בישראל ובחו"ל על מנת לוודא כי כל המעורבים מקפידים לשמור על כללי האתיקה הרפואית.

אנו חוזרים ומבקשים שתצטרפו אלינו ותפעלו גם אתם בכל דרך שיש ביכולתכם על מנת להזכיר לעמיתיכם את הצורך לשמור על כללי האתיקה ולשמור על מטופלים מעינויים ויחס אכזרי לא אנושי וממשפיל.

בברכה, ענת ליטוין מנהלת מחלקת כלואים ברופאים לזכויות אדם