הודעה לעיתונות

אסיפה עממית נודדת - ישראלים ופלסטינים מנהלים מו"מ ברחבי הארץ - היום שישי בעין כרם, ירושלים

אסיפה עממית נודדת

ישראלים ופלסטינים מנהלים מו"מ ברחבי הארץ

תחנה שלישית -

היום (שישי 29 בנובמבר 2019) ,9:00-15:00

כנסיית יוחנן בהרים, מבוא השער 1, עין כרם, ירושלים

יש לחנות בחניון עין כרם הראשי ולהגיע ברגל

קישור לאירוע

לקראת הכינוס הראשון של קונגרס העמים – אירוע מכונן בהשתתפות קהל נרחב של ישראלים ופלסטינים:

כ- 100 ישראלים ופלסטינים, מבוגרים ותלמידי תיכון, ינהלו מו"מ על פתרונות שונים לסכסוך במקומות שונים במרחב. הדיונים פתוחים לקהל הרחב ומזמינים את השתתפותו. התחנה השלישית, כנסיית יוחנן בהרים, עין כרם, ביום ששי ה-29 בנובמבר, 9-15:00.

האספה כוללת: מועצת עמים – 50 ישראלים ופלסטינים מתחומי חיים שונים ובעלי השקפות פוליטיות שונות; ומועצת תלמידים – 50 תלמידים ישראלים ופלסטינים מבתי ספר שונים. הדיונים יתמקדו בפתרונות שונים לסכסוך (למשל, שתי מדינות, פדרציה, קונפדרציה ועזה הגדולה).

בכל חודש האספה תערך במקום אחר. קהל מקומי מוזמן להגיע ולהשתתף בדיונים.

ההסכמים שיגובשו יוצגו בקונגרס העמים הראשון – כנס מכונן בהשתתפות קהל רחב של ישראלים ופלסטינים. במהלך הקונגרס יתנהלו דיונים על ההסכמים השונים ובסוף תערך הצבעה. ההסכמים וההמלצות יפורסמו ויישלחו למנהיגים.

לפרטים נוספים:

אתר: http://mindsofpeace.org/

עמוד פייסבוק: https://www.facebook.com/MindsOfPeace

image.pngimage.png

Wandering assembly

Israelis and Palestinians negotiate around the country

Third stop -

Friday, November 29th 2019, 9 a.m. to 3 p.m.

Church of Saint John the Baptist, Ein Karem, Jerusalem

In preparation to the first congress of the people – A formative event attended by a wide audience of Israelis and Palestinians:

About 100 Israelis and Palestinians, adults and high school students, will negotiate different solutions to the conflict in various places around the country. The discussions are open to the public and we invite people to participate. Third stop: Church of Saint John the Baptist, Ein Karem, Jerusalem , November 29th 2019, 9 a.m. to 3 p.m.

The meeting includes: Peoples Council - 50 Israelis and Palestinians from different walks of life and with different political views;And the Student Council - 50 Israeli and Palestinian students from different schools. The discussions will focus on different solutions to the conflict (for example, two states, a federation, a confederation, and the Great Gaza).

Each month the meeting will take place elsewhere. A local
audience is invited to attend and participate in the discussions.

The agreements that will be drafted will be presented at the First Nations Assembly congress - a constitutive conference attended by a wide audience of Israelis and Palestinians. During the congress, the various agreements will be discussed and voting will take place. The agreements and recommendations will be made public and sent to leaders.

For more information:

Site: http://mindsofpeace.org/

Facebook page: https://www.facebook.com/MindsOfPeace