הודעה לעיתונות

אקטיזיים תכשיר טבעי וירוק פותר בעיות ריח בלולים ועוד

שלום,

חומר ירוק שעושה עבודה נהדרת בנושא ריח וטיפול במפגעי ריחות ופסולת.
אקטיזיים חומר ירוק טבעי ובטוח לשימוש,
פותח באוסטרליה והגיע לישראל.
פועל מצויין ולשביעות רצונם של החקלאים בטיפול במפגעי ריח בלולי פטם, מטילות והודים.
נכנס כיום לשימוש בהצלחה רבה לשימוש ע"י המגדלים.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצלי ולראות באתר.
חומר נהדר ירוק טבעי ובטוח עובד.

אני עובד לבד וללא יחצנו"ת
אשמח לתת פרטים אם תפנה אלי

בברכה
גיורא ישראלית
052-4294793
אקטיזיים ישראל
gary@actizyme.co.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- גיורא ישראלית מוצרים ירוקים.