לוגו איגוד ערים גליל מזרחי וגולן
לוגו איגוד ערים גליל מזרחי וגולן
הודעה לעיתונות

איגוד ערים לתברואה גליל מזרחי וגולן יסחרו בגזי חממה שנפלטים מאתר "תאנים" בבורסת הפחמן העולמית

בימים אלה החל האיגוד באמצעות מנגנון CDM להכין הרישומים לקראת המסחר בזכויות הפליטה מאתר תאנים. האיגוד פעל בשנים האחרונות להקמת מערכת לאיסוף גזי החממה הנוצרים באתר, פעולה זו מאפשרת לו לסחור בזכויות פליטה וזיהום.

לדברי אביהו ביאלי מנכ"ל האיגוד - איגוד ערים גליל מזרחי וגולן נמצא כיום בשלבי סיום של הקמת מערך האיסוף והטיפול בגזי החממה המשתחררים כתוצאה מפירוק האשפה (ביוגז) באתר. איסוף הגז שריפתו או שימוש בו לצורך הפקת חשמל תורמים לסביבה ומפחיתים משמעותית את פליטת גז החממה מתאן ( 4 (CHלאטמוספרה.

על מנת להילחם בתופעה של התחממות כדור הארץ כתוצאה מפליטת גזי חממה ,נקבעו באמנת האקלים (פרוטוקול קיוטו) ,מכסות לפליטת גזי חממה .
מכסות אלו הושתו על כל המדינות המתועשות בעולם. אולם הואיל והשפעת גזי החממה היא גלובלית ואינה נחלתם של המדינות המתועשות בלבד, גובש מנגנון סחר עולמי בגזי חממה שהתוצאה הישירה שלו היא הפחתה משמעותית בפליטה של אותם גזי חממה.על פי מנגנון זה מכסות של גזי חממה שהופחתו במדינות המוגדרות כ"מתפתחות" (דוגמת ישראל ) יכולות להימכר למדינות המתועשות שמחויבות במכסות ,מתוך ההנחה כי הפחתה של טון גז חממה במדינה מתפתחת הוא יותר זול מאשר במדינה מתועשת.

לדברי אביהו ביאלי מנכ"ל האיגוד "באירופה ובאו"ם כבר החלו לסחור בבורסת הפחמן העולמית. האיגוד השקיע בשנים האחרונות מיליוני שקלים להצבת מערכת שתקלוט את גזי החממה שנוצרים כתוצאה מפירוק הזבל. השימוש בגז ליצירת חשמל ירוק כמו גם שריפתו בלפיד הבערה מצמצמים מאוד את פליטת גזי החממה, מונעים את הזיהום ומאפשרים לאיגוד ליהנות מכספי בורסת הזיהום העולמית. האיגוד נמצא כיום בשלבים מתקדמים של רישום באו"ם ואנו מקווים כי כבר בעתיד הקרוב נקבל את האישור לסחור בגזי החממה".

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל און לוי 050217239

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ספוט תקשורת ואסטרטגיה.