הודעה לעיתונות

באטמ הישראלית מדווחת על מעבר לרווחיות במחצית הראשונה של 2014

הוד השרון, ישראל, 7 באוגוסט 2014, באטמ מערכות מתקדמות (ת"א: באטמ, LSE:BVC) חברת טכנולוגיה המפתחת, מתכננת ומייצרת מערכות טלקום מתקדמות ומיכשור רפואי למעבדות הודיעה על תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2014.

דגשים פיננסים

  • ההכנסות במחצית הראשונה של 2014 הסתכמו בכ–56.7 מיליון דולר (בהשוואה ל-56.8 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013).
  • הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2014 הסתכם בכ– 18.9 מיליון דולר (בהשוואה ל– 20.2 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013), שיעור הרווח הגולמי עמד על 33.2% במחצית הראשונה של 2014 (בהשוואה ל – 35.6% במחצית הראשונה של 2013)
  • הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2014 הסתכם בכ-0.4 מיליון דולר (בהשוואה ל-0.08 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013)
  • הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2014 הסתכם בכ-0.2 מיליון דולר (בהשוואה להפסד של - 1.7 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013)
  • רווח נקי למניה במחצית הראשונה של 2014 הסתכם ב- 10 סנט למניה (בהשוואה להפסד של 32 סנט למניה במחצית הראשונה של 2013)
  • מזומנים ושווי מזומנים, נכון ל-30.6.14, הסתכמו לכ- 36.1 מיליון דולר (בהשוואה ל-40.8 מיליון דולר ב-31.12.13 ו – 44.5 מיליון דולר ב - 30.06.2013), השינוי נובע בעיקרו מעליה בהון חוזר.

דגשים תפעוליים

  • גידול במכירות ברבעון השני של 2014 לסך של 28.9 מיליון דולר בהשוואה לסך של 27.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2014
  • במחצית הראשונה של 2014, צמחו הכנסות חטיבת המכשור הרפואי ב- 18% וקיזזו קיטון של 15% בהכנסות חטיבת הטלקום, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • חטיבת המכשור הרפואי (במחצית הראשונה של 2014 היוו הכנסות החטיבה כ – 53% מסך הכנסות הקבוצה בהשוואה ל – 45% מסך מכירות הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2013):

o המשך צמיחה חזקה במחצית הראשונה של 2014, הובילה לכך ששתיים מתוך שלוש פעילויות החטיבה עברו לרווחיות.
o פעילות ההפצה:
 גידול של 25% בהכנסות בהשוואה למחצית הראשונה של 2013.
o פעילות העיקור:
 גידול של 33% בהכנסות בהשוואה למחצית ראשונה של 2013 כתוצאה מגידול במכירות ללקוחות קיימים ומכירות ראשונות במיאנמר.
 השלמת המעבר למתקני ייצור גדולים יותר במטרה לענות לגידול בביקוש.
o פעילות הדיאגנוסטיקה:
 המכירות חזרו לצמוח וגדלו ב- 8% בהשוואה למחצית השנייה של 2013 (6.2% פחות מהמחצית הראשונה של 2013).
 זכייה בחוזה ממשרד הבריאות של מדינה לטינית גדולה להחלפת הספק הקיים עם מערכות הדיאגנוסטיקה הסגורות וריאגנטים שלהן לזיהוי סמנים ביולוגיים בגידולים.
 תחילת מעבר להליך ייצור אוטומטי של ריאגנטים על מנת לשפר את כושר הייצור.
• חטיבת הטלקום (במחצית הראשונה של 2014 היוו הכנסות החטיבה כ – 47% מסך הכנסות הקבוצה בהשוואה ל – 55% מסך מכירות הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2013):
o על פי האסטרטגיה החדשה, המשך התמקדות בלקוחות גדולים – Tier 1, SDN (Software Driven Networks) ו - NFV (Network Function Virtualization).
o זכייה בשני הסכמים חדשים לאספקת פתרונות תקשורת לספקי תקשורת בארה"ב לשדרוג רשתות קיימות.
o פריסת מערכת אבטחה חכמה מבוססת פרוטוקול אינטרנט, ומצלמות לטלוויזיה במעגל סגור ברובע איזלינגטון בלונדון.
o המשך הנחת תשתית סיבים אופטיים ביחד עם קונסורציום IBC בישראל וחיבור לקוחות ראשונים.
• ארועים לאחר תקופת הדו"ח:
o חברת הבת, CELARE, העוסקת בסייבר הגיעה להסכמות לשיתוף פעולה עם אחת מחברות התוכנה הגדולות בעולם לשילוב פתרון הסייבר שלה עם פתרון Big Data של חברת התוכנה. הסכם ראשוני לפתרון המשולב נחתם עם לקוח גדול בסוף יולי 2014.

ד"ר צבי מרום, מנכ"ל באטמ: "אנו שמחים לדווח על המשך גידול במכירות החברה ברבעון השני של 2014 בהשוואה לרבעון הראשון של 2014, ורווחיות תפעולית טובה משמעותית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות לתקופת הדוח דומות לתקופה המקבילה אשתקד ובהתאם לציפיותינו."
"אנו שמחים לאור הגידול הנאה בחטיבת המכשור הרפואי וכן שחטיבת הטלקום עולה על מסלול צמיחה לאור האסטרטגיה החדשה שהוצגה שנה שעברה ומתחילה לבוא לידי ביטוי."
"בהסתכלות קדימה, המומנטום של המחצית הראשונה ממשיך לתוך המחצית השנייה, בייחוד בחטיבת המכשור הרפואי. כתוצאה מכך, בשילוב בקרה מתמשכת על הוצאות תפעוליות, הקבוצה צופה כי ההכנסות והרווחים לשנה המלאה של 2014 הינן תואמות את ציפיות השוק."

סקירה תפעולית
במהלך התקופה הציגה החברה התקדמות חזקה בכל הפעילויות. תוצאות הרבעון השני של 2014 הינן גבוהות מתוצאות הרבעון הראשון של 2014, במיוחד בחטיבת המכשור הרפואי שהובילה להכנסות של 56.7 מיליון דולר בהשוואה ל- 56.8 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013. הכנסות חטיבת המכשור הרפואי היוו 53% מכלל הכנסות הקבוצה בעוד שהכנסות חטיבת הטלקום היוו 47%.

חטיבת המכשור הרפואי:
H1 2014 H1 2013 H2 2013 FY 2013
הכנסות 30.2M$ 25.6M$ 27.5M$ 53.1M$
רווח גולמי 23% 23% 25% 24%
הפסד תפעולי 1.0M$ 1.4M$ 0.9M$ 2.3M$

במחצית הראשונה של 2014, הכנסות חטיבת המכשור הרפואי גדלו ב- 17.9% לסך של 30.2 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 25.6 מיליון דולר במחצית ראשונה של 2013. שיעור הרווח הגולמי היה דומה למחצית הראשונה של 2013 ועמד על 23%. ההפסד התפעולי במחצית הראשונה של 2014, ללא פחת של נכסים בלתי מוחשיים, הסתכם ב- 1.0 מיליון דולר בהשוואה להפסד של 1.4 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013.
פעילות ההפצה תרמה 61.4% מהכנסות חטיבת המכשור הרפואי במחצית הראשונה של 2014, בהשוואה ל 58% מההכנסות במחצית הראשונה של 2013. בערכים מוחלטים, הכנסות פעילות ההפצה גדלו בכל הטריטוריות, כולל הכנסות מהזדמנות חדשה במיאנמר. שיעורי הרווחיות במחצית הראשונה של 2014 היו זהים לשיעורי הרווחיות במחצית הראשונה של 2013. כתוצאה מכך, פעילות ההפצה ייצרה רווח במחצית הראשונה של 2014, בהשוואה להפסד תפעולי קטן במחצית הראשונה של 2013.
פעילות העיקור תרמה 17% מהכנסות חטיבת המכשור הרפואי במחצית הראשונה של 2014, בהשוואה ל 15% מהכנסות החטיבה במחצית הראשונה של 2013. בנוסף, הציגה הפעילות במחצית הראשונה של 2014 רווח תפעולי, בהשוואה להפסד תפעולי במחצית הראשונה של 2013. המעבר לרווח נובע בעיקרו מצמיחה בהכנסות מלקוחות קיימים לאור עלייה בכושר הייצור בעקבות מעבר למתקני ייצור גדולים יותר במהלך המחצית הראשונה של 2014. בנוסף, לפעילות ישנן הכנסות מטריטוריות חדשות כגון מיאנמר. החטיבה ממשיכה להתמקד בטיפול בפסולת רפואית, בהתבסס על טכנולוגיה מוגנת פטנט, והשקת גרסה חדשה וקטנה יותר של מערכת עיקור משולבת.
במחצית הראשונה של 2014, פעילות הדיאגנוסטיקה תרמה 21.6% מהכנסות חטיבת המכשור הרפואי, בהשוואה לתרומה של 27% במחצית הראשונה של 2013. ההפסד התפעולי במחצית הראשונה של 2014, היה גבוה מההפסד התפעולי במחצית הראשונה של 2013. עם זאת, הפעילות חזרה לצמיחה עוקבת והציגה גידול של 8% במחצית הראשונה של 2014, ביחס למחצית הראשונה של 2013. פעילות הדיאגנוסטיקה זכתה בחוזה ממשרד הבריאות של מדינה לטינית גדולה להחלפת הספק הקיים עם מערכות הדיאגנוסטיקה הסגורות וריאגנטים שלהן לזיהוי סמנים ביולוגיים בגידולים במעבדות ברחבי המדינה. כפי שצוין בתחזית החברה, לפעילות הדיאגנוסטיקה צבר הזמנות והיא צופה גידול בהיקף ההזמנות לאור ביקוש מסין במחצית השנייה של 2014.

חטיבת הטלקום
H1 2014 H1 2013 H2 2013 FY 2013
הכנסות 26.4M$ 31.1M$ 29.9M$ 61.1M$
רווח גולמי 45% 46% 42% 44%
רווח תפעולי 1.5M$ 1.5M$ 0.9M$ 2.4M$

במחצית הראשונה של 2014 הייתה ירידה של 4.7 מיליון דולר בהכנסות ל- 26.4 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 31.1 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013. שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2014 עמד על 45%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי במחצית הראשונה של 2013 אשר עמד על 46%.
רווח תפעולי, ללא פחת של נכסים בלתי מוחשיים, למחצית הראשונה של 2014 הסתכם ב- 1.5 מיליון דולר, בדומה לרווח של 1.5 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013. הקיטון בהוצאות על מחקר ופיתוח נובע בעיקרו ממיקוד בפתרונות חדשים עבור ספקי תקשורת Tier1 ומענק גדול יותר מטעם המדען הראשי, שהסתכם ב -0.6 מיליון דולר בהשוואה למענק של 0.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013.
במאי 2014, זכתה החטיבה בחוזה לאספקת מערכת אבטחה חכמה מבוססת פרוטוקול אינטרנט, ומצלמות לטלוויזיה במעגל סגור ברובע איזלינגטון בלונדון וחדר שליטה ובקרה הממוקם מחוץ לעיר. בפרויקט זה למעלה מ- 1,000 מצלמות הפרוסות ברובע איזלינגטון אשר מזינות מרכז אחד המאפשר ניטור מתמשך של שידור חי או הקלטה שתהיה זמינה גם במכשירים ניידים כגון לפטופים, טאבלטים וסמארטפונים.
בחודש יוני 2014, זכתה החטיבה בשני חוזים לאספקת פתרונות תקשורת מתקדמים עבור ספקי תקשורת בארה"ב לצורך שדרוג רשתות התקשורת הקיימות שלהם. הפתרון הראשון מבוסס על MPLS (Multiprotocol Label Switching), מנגנון עבור ביצועים גבוהים של רשתות תקשורת, וכולל את פלטפורמת T-Metro 8001 ותוכנת הניהול Edge Genie, המתמקדים בשירותי טלפוניה של קול ופרוטוקול אינטרנט, עבור ארגונים גדולים וקטנים.
החוזה השני הינו עם ספק תקשורת בלואיזיאנה, בה החברה הינה ספק מוביל בפרויקט של 165 בתי ספר בדרום המדינה עבור רשת של GE10. בנוסף, סיפקה החברה את רכיב הרשת החדש שלה, T-Marc 334S עבור איחוד הפלטפורמות ומערכת הניהול.
השקעת החברה בקונסורציום להנחת תשתית סיבים אופטיים בישראל, תחת IBC מתקדמת על פי התוכניות. כפי שתוכנן, הקונסורציום החל בהשקת הרשת וחיבר לקוחות ראשונים בצפון ישראל.

אירועים לאחר תקופת הדוח
ביולי 2014, חברת הבת CELARE העוסקת בסייבר, חתמה על הסכמות לשיתוף פעולה ושיווק עם אחת מחברות התוכנה הגדולות בארה"ב, להטמעה ואינטגרציה של פתרון אבטחת סייבר לניטור וזיהוי איומים בארגונים גדולים. במסגרת ההסכמות, CELARE והשותף יציעו פתרון רשת משולב לאבטחת סייבר ביחד עם פתרון Big Data וכלי תוכנה. בנוסף, לקוח גדול חתם על חוזה עם CELARE לאספקת הפתרון המשולב לאבטחת סייבר. CELARE תטמיע מתגים ותוכנה בשילוב פתרון Big Data של חברת התוכנה וכלי תוכנה נוספים. החוזה הראשוני הינו בהיקף של 0.5 מיליון דולר ויסתיים במהלך 2015. באטמ מצפה כי השותף יציע את הפתרון ללקוחות נבחרים אשר עושים שימוש במוצרי Big Data שלו החל מרבעון רביעי של 2014.

סקירה פיננסית
ההכנסות במחצית הראשונה של 2014 ירדו ב - 0.1 מיליון דולר לכ – 56.7 מיליון דולר, בהשוואה ל - 56.8 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013. הכנסות חטיבת המכשור הרפואי במחצית הראשונה של 2014 עלו בכ – 17.9% והסתכמו ב – 30.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ – 25.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013 והכנסות חטיבת הטלקום במחצית הראשונה של 2013 ירדו ב – 15.1% ל – 26.4 מיליון דולר, בהשוואה ל – 31.1 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013.
שיעור הרווח הגולמי המשולב של שתי החטיבות במחצית הראשונה של 2013 היה 33.2%, בהשוואה ל – 35.6% במחצית הראשונה של 2013, ירידה של 2.4% בהשוואה למחצית שניה של 2013. עיקר הירידה נבע מתרומה גדולה יותר של חטיבת המכשור הרפואי, 53% במחצית הראשונה של 2014, בהשוואה לתרומה של 45% במחצית הראשונה של 2013. פעילות העיקור השיגה שיפור ברווחיות הגולמית, אולם שיעורי רווחיות נמוכים יותר בפעילות הדיאגנוסטיקה במחצית הראשונה של 2014 עקב הזמנה גדולה של מערכות בשיעורי רווחיות נמוכים. הקבוצה מצפה להזמנות חוזרות עם שיעורי רווחיות גבוהים יותר של ריאגנטים במהלך המחצית השנייה של 2014 ומעבר לה.
הוצאות מכירה ושיווק במחצית הראשונה של 2014 הסתכמו ל- 7.9 מיליון דולר, שיעור של 14% מההכנסות, בהשוואה ל- 8.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013, שיעור של 15.1% מההכנסות במחצית הראשונה של 2013.
הוצאות הנהלה וכלליות במחצית הראשונה של 2014 הסתכמו ל- 5.7 מיליון דולר, עליה בהשוואה ל- 5.4 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013. העלייה נובעת מגידול בהוצאות, בעיקר מהפרשה חד פעמית לחובות מסופקים בסך 0.4 מיליון דולר בפעילות הדיאגנוסטיקה בחטיבת המכשור הרפואי.
הוצאות מחקר ופיתוח במחצית הראשונה של 2014 ירדו ל- 4.8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 6.2 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013. הירידה של 1.4 מיליון דולר נובעת בעיקרה משינוי מיקוד המו"פ בפתרון עבור לקוחות Tier1 וכן ממענק מהמדען הראשי גבוה יותר בהיקף של 0.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2014, בהשוואה למענק של 0.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013.
הוצאות מימון, נטו, הסתכמו בכ – 0.07 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2014, בהשוואה להוצאות מימון, נטו, של 0.5 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013.
הרווח הנקי לאחר מיסים לבעלי המניות של החברה במחצית הראשונה של 2014, הסתכם בכ – 0.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של כ – 1.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013. הרווח הנקי למניה הסתכם בסך של 10 סנט במחצית הראשונה של 2014, בהשוואה להפסד נקי למניה בסך 32 סנט במחצית הראשונה של 2013.
מאזן החברה ממשיך להיות איתן והחברה מציגה יתרות מזומנים בהיקף של 36.1 מיליון דולר, נכון ל- 30.6.14, ירידה של 4.7 מיליון דולר בהשוואה ליתרות מזומנים של 40.8 מיליון דולר נכון ל- 31.12.13. עיקר הירידה נובעת מעלייה בהון חוזר.
המלאי עלה ל- 24.8 מיליון דולר נכון ל- 30.6.14, המשקף עליה בהשוואה ל – 23.1 מיליון דולר נכון ל- 31.12.13. העלייה נובעת מרמת מלאי גבוהה בחטיבת הטלקום אשר צפויה לרדת במהלך המחצית השנייה של 2014 ומעבר לה.
לקוחות וחייבים אחרים עלו לכ – 37.2 מיליון דולר נכון ל- 30.6.14, בהשוואה לכ – 33.6 מיליון דולר נכון ל- 31.12.13 בעיקר הודות למענק גבוה יותר מהמדען הראשי ועלייה בהוצאות מראש.
יתרות המזומן הינה 9.6 מיליון דולר בפיקדונות של עד 3 חודשים ו- 26.5 מיליון דולר בפיקדונות של עד שנה.
נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין ירדו לכ – 17.6 מיליון דולר נכון ל - 30.6.14, בהשוואה ל – 18.2 מיליון דולר ב - 31.12.13. הירידה נובעת מפחת של נכסים בלתי מוחשיים.
רכוש קבוע ירד ל- 20.4 מיליון דולר נכון ל- 30.6.14, בהשוואה ל- 20.9 מיליון דולר נכון ל- 31.12.13. הירידה נובעת מפחת של רכוש קבוע
סעיף זכאים נשאר דומה להיקפו נכון ל- 31.12.13

תחזית הנהלה
הקבוצה ממשיכה להתקדם כמצופה, תוך שחטיבת המכשור הרפואי ממלאת תפקיד דומיננטי וחטיבת הטלקום מתמקדת לאור האסטרטגיה החדשה שהוצגה בשנה שעברה.
המומנטום שהושג במחצית הראשונה של 2014 ממשיך גם במחצית השנייה של 2014, במיוחד בחטיבת המכשור הרפואי. חטיבת הטלקום מתייצבת תחת צוות הניהול החדש ונמצאת בהליך מתקדם עם האסטרטגיה החדשה.
בחטיבת המכשור הרפואי, מצופה כי פעילות ההפצה תמשיך בצמיחה שהציגה בחלקה הראשון של השנה ופעילות העיקור תמשיך בגידול בהכנסות לאור גידול בכושר הייצור וחדירה לטריטוריות חדשות. בפעילות הדיאגנוסטיקה, לאחר זכיות באמריקה הלטינית ומספר חוזים חשובים נוספים במחצית הראשונה של 2014, ישנו צבר הזמנות איתן עבור ריאגנטים למחצית השנייה של 2014. עם זאת, לאור מגבלות כושר ייצור, פעילות הדיאגנוסטיקה לא תוכל לספק את כל ההזמנות במהלך 2014. ציוד נוסף להגדלת כושר הייצור הותקן וצפוי להכפיל את כושר הייצור בשנת 2015. בנוסף, לאור מיקוד ההנהלה בדרום מזרח אסיה, במיוחד בסין, ולאור אימוץ ערוץ הפצה חדש, מספר ריאגנטים חדשים צפויים להיות מאושרים במחצית השנייה של 2014, וההנהלה מאמינה בגידול משמעותי בהכנסות בטריטוריה זו במחצית השנייה של 2014.
כתוצאה מכך ולאור שליטה בהוצאות התפעוליות, הקבוצה מצפה כי ההכנסות והרווחים יעמדו בציפיות השוק.

אודות BATM
BATM תקשורת מתקדמת (LSE: BVC, ת"א: באטמ) היא חברה ישראלית העוסקת בפיתוח, תכנון וייצור מערכות טלקום מתקדמות, ומיכשור רפואי למעבדות. החברה פועלת בשתי חטיבות עסקיות: חטיבת מערכות הטלקום מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מידע ותקשורת מגוונות המיועדות לתשתיות רשתות תקשורת; חטיבת המיכשור הרפואי מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק מיכשור דיאגנוסטי למעבדות, וכן בפיתוח מכשור המיועד לעיקור וסילוק פסולת רפואית. BATM נוסדה ב-1992 על ידי ד"ר צבי מרום, וכיום פועלת באמצעות משרדים בישראל, ארה"ב, אירופה, אמריקה הלטינית והמזרח הרחוק, ומעסיקה כ–700 עובדים, רובם המכריע מהנדסים ומדענים. החברה רשומה למסחר בבורסת לונדון משנת 1996, וביצעה רישום כפול בבורסה בישראל. אתר החברה: www.batm.com

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- TheInvestor – Real PR/IR Action.