אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי: "מובילים מהלך משמעותי של הגדלת היקף הייבוא של החברה, שמבטיח מחירים אטרקטיביים עבור הצרכנים"
אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי: "מובילים מהלך משמעותי של הגדלת היקף הייבוא של החברה, שמבטיח מחירים אטרקטיביים עבור הצרכנים"
הודעה לעיתונות

ויקטורי מדווחת על הכנסות שיא וזינוק ברווחי הרבעון השלישי 2014

רשת הסופרמרקטים בשיטת הדיסקאונט ברבעון שיא נוסף: מכירות החברה בקצב שנתי של כ-1 מיליארד שקלים עם גידול מרשים בכל הפרמטרים התפעוליים ושיא רבעוני בתזרים מזומנים שוטף שהסתכם ב- 13.7 מ' שקלים. "אנו מסכמים את הרבעון הטוב ביותר מעולם הכולל צמיחה גבוהה בהכנסות וברווח, על אף מבצע צוק איתן. תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ושמירה על יתרות נזילות מאפשרות לנו להרחיב את רשת הסניפים, וכן אנו מובילים מהלך משמעותי של הגדלת היקף הייבוא של החברה, שמבטיח מחירים אטרקטיביים עבור הצרכנים וכן רווחיות טובה יותר עבור החברה. בהסתכלות קדימה אנו מעריכים כי מגמת הצמיחה תמשך, בין השאר לאור פתיחתם הקרובה של 2 סניפים נוספים", אמר אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי

ויקטורי רשת סופרמרקטים (ת"א: וקטר) הפועלת בשיווק קמעונאי בתחום המזון הפועלת בשיטת הדיסקאונט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2014.

תוצאות כספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014
הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו לשיא של כ – 246 מ' שקלים, עליה של 37.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הנובעת מפתיחתם של הסניפים החדשים וגידול במכירות בחנויות זהות.
הפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון גדל בכ-4.5%, בהשוואה לפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון המקביל אשתקד.
הפדיון למ"ר במהלך הרבעון עלה ל- 9.6 אלפי ש"ח למ"ר לעומת פדיון של 8.7 אלפי ש"ח למ"ר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בפדיון למ"ר נובעת בעיקר מגידול בפדיון בחנויות זהות ומפדיון גבוה יותר ברבעון בסניפים החדשים שנפתחו.
הפדיון למ"ר בחנויות זהות במהלך הרבעון עמדו על 9.1 אלפי ש"ח למ"ר, לעומת 8.7 אלפי ש"ח למ"ר ברבעון המקביל אשתקד.

אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי: "אנו מסכמים את הרבעון הטוב ביותר מעולם הכולל צמיחה גבוהה בהכנסות וברווח. על אף מבצע צוק איתן, הצלחנו לשמר את פעילות הסניפים הקיימים והסניפים החדשים שמידי רבעון צפויים להביא לתרומה משמעותית יותר, גם ברבעונים הבאים. הישגים בולטים נוספים ברבעון הינם הפידיון בחנויות זהות שגדל ב- 4.5%, תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ושמירה על יתרות נזילות שמאפשרות לנו לנצל את תנאי השוק ולהרחיב את רשת הסניפים. מהלך משמעותי שאנו מובילים הינו הגדלת היקף הייבוא של החברה אשר מבטיח מצד אחד מחירים אטרקטיביים עבור הצרכנים ורווחיות טובה יותר עבור החברה. בהסתכלות קדימה, אנו מעריכים כי מגמת הצמיחה תמשך, בין השאר לאור פתיחתם הקרובה של שני סניפים נוספים".

מכירות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכמו לשיא של 673 מ' שקלים, עליה של 24.6%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות נובע מפתיחת סניפים חדשים ומגידול במכירות בחנויות זהות.
הפדיון בחנויות זהות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 גדל בכ-1.6%, בהשוואה לפדיון בחנויות זהות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014.
הפדיון למ"ר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 עמד על 27.9אלפי ש"ח למ"ר, לעומת 27.0 אלפי ש"ח למ"ר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014.
הפדיון למ"ר בחנויות זהות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 עמד על 27.4 אלפי ש"ח למ"ר, לעומת 27.0 אלפי ש"ח למ"ר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב– 56.3 מ' שקלים, גידול של 36.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2014 עמד על 22.9% בהשוואה לשיעור רווח גולמי של כ – 23% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקרו מהעמקת המבצעים לטובת לקוחות.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם ב– 154.1 מ' שקלים, גידול של 25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 עלה ל- 22.9% בהשוואה לשיעור רווח גולמי של כ – 22.8% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר מצמיחת החברה ושיפור תנאי הסחר מול הספקים.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2014 עלה ל – 7.5 מ' שקלים, גידול של 36.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2014 עמד על 3.1% בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם ב– 20.5 מ' שקלים, גידול של 20% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 עמד על 3.0% בהשוואה ל 3.2% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בשיעור הרווח התפעולי נובע בעיקר מגידול בשיעור הוצאות מכירה, שיווק והנהלה וכלליות בעיקר עקב פתיחה והתארגנות הסניפים החדשים שנפתחו, שככל שיעבור הזמן צפויים להשפיע באופן חיובי על הרווחיות.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2014 עלה ל – 6.2 מ' שקלים, גידול של 29.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד שנבע מגידול במכירות וברווח הגולמי של החברה. שיעור הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על כ – 2.5% בהשוואה לכ – 2.7% בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם ב– 16 מ' שקלים, גידול של 14.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד שנבע מגידול במכירות וברווח הגולמי של החברה. שיעור הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 עמד על כ – 2.4% בהשוואה לכ – 2.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: החברה מציגה ברבעון השלישי של 2014 תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של כ – 13.7 מ' שקלים ומתחילת השנה תזרים מזומנים של 22 מ' שקלים. נזילות: מזומנים ושווי מזומנים בקופת החברה הסתכמו בכ – 36 מ' שקלים, אשר מאפשרים לחברה להמשיך להתפתח ולהתרחב. בנוסף, לחברה מסגרת אשראי בלתי מנוצלת של כ – 11 מ' שקלים.

רשת הסניפים הנוכחית כוללת 27 סניפים (ללא הסניף האינטרנטי), 5 מתוכם פונים לציבור החרדי ופועלים תחת השם "ויקטורי מהדרין". בשנה הקרובה בכוונת החברה לפתוח סניפים נוספים, אשר צפויים להרחיב את פעילות החברה באזורים גיאוגרפיים נוספים, בין היתר, בצפון ובדרום הארץ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- TheInvestor – Real PR/IR Action.