הודעה לעיתונות

מ.ב.ט. מדד בטיחות המזון של ישראל.

חברת מבט השיקה מיזם חדש שינהל את מדד בטיחות המזון של ישראל.

מדד בטיחות המזון הוא מדד חודשי שיקבע את רמת בטיחות המזון בבית העסק הנבדק.
תוצאותיו יתפרסמו במדיה אחת לחודש וידרגו את בית העסק באמצעות כוכבים ובכך יוכל הציבור לדעת מה רמת הבטיחות ואיכות המזון בכל אתר שנבדק.
ראוי לציין כי בישראל בשנת 2014 חלה עלייה בהרעלת מזון ובתחלואה ממזון מזוהם בחיידקים: 4,607 מקרים של דיזנטריה, 1,485 נדבקו בסלמונלה, ונרשמו 595 מקרים של ברוצלוזיס. מבט תערוך בקרת בטיחות מזון על פי עקרונות התקן Haccp.
לאחר הבדיקה המבקר יעביר למנהל המטבח/עסק דוח מפורט הכולל את ממצאי הבדיקה עם הדרכים לטיפול בתקלות ושדרוג המטבח לרמת הבטיחות הגבוהה ביותר. ממצאי הדוח יעובדו וישוקללו לכדי ציון אשר יתבטא באמצעות כוכבים ברמה עולה מכוכב אחד עד חמישה כוכבים. חברת מבט תפיק ספרון לכל בית עסק אשר יפרט בתוכו את תקנות התקן Haccp.

כי בטיחות מזון מתחילה עם ידע.

מ.ב.ט.

0772015178
www.mabat.biz

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- מבט.