שלמה שלו יור אינטרקיור (צלם: גדי ימפל)
שלמה שלו יור אינטרקיור (צלם: גדי ימפל)
הודעה לעיתונות

אינטרקיור רוכשת את השליטה המלאה (100%) בחברת הקנאביס הרפואי הפעילה קנדוק:

אינטרקיור היא החברה הציבורית הראשונה והיחידה המחזיקה בחברה עם רישיון פעיל שעוסקת כבר היום במכירת קנאביס רפואי לאלפי לקוחות, זאת תחת התקינה החדשה IMC-GAP
החברה רואה בשוק הקאנביס הרפואי מנוע צמיחה אסטרטגי ובכוונתה להתבסס כמובילה בתחום בארץ ובעולם תוך יצירת ערך לבעלי מניותיה
לאינטרקיור האמצעים הפיננסיים להשלמת העסקה

חדרה, 2 בספטמבר, 2018, אינטרקיור (ת"א: אנקר), העוסקת בהשקעות בחברות ביומד ומדעי החיים, מודיעה כי בהמשך לדיווחים על רכישת חלק מהחזקות בקנדוק, חברת קנאביס רפואי פעילה, ועל קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות להחזקה בחברה, תרכוש אינטרקיור החזקות מבעלי מניות נוספים ותהפוך לבעלת השליטה המלאה (100%) בחברת הקנאביס הפעילה קנדוק, תמורת הקצאת מניות אינטרקיור.
אינטרקיור ממוצבת כחברה הציבורית הראשונה והיחידה המחזיקה בחברה בעלת רישיון פעיל וקבוע קנדוק הינה מחלוצות ענף הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם העוסקת מזה עשר שנים במחקר, טיפוח, גידול ושיווק קנאביס רפואי לאלפי מטופלים במגוון התוויות המאושרות על ידי משרד הבריאות ובעלת שיתופי פעולה בארץ ובחו"ל.
בנוסף, קנדוק פועלת תחת התקינה החדשה המחמירה, IMC-GAP, המאפשרת לה לספק מוצרי קנאביס גם בבתי מרקחת וכוללת את עמידתה בדרישות ההסדרה החדשה והמתוכננת של משרד הבריאות לייצוא מוצרי קנאביס רפואי ממדינת ישראל.
על פי ההצעה המחייבת ימירו בעלי מניות בקנדוק מניות המהוות כ- 43% מהון המניות הרגילות של קנדוק, למניות אינטרקיור, לפי מנגנון שנקבע בהסכם. המניות שיוקצו בגין ההמרה הנ"ל לבעלי המניות של קנדוק מהוות עד 9% מהון המניות של החברה.
עוד מתכבדת החברה לעדכן כי לאחרונה אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, הקצאת כתבי אופציה המירים למניות רגילות של החברה לבעל השליטה בחברה, כנגד העמדת המימון על ידו כך שמבחינה פיננסית החברה ערוכה להשלמת העסקה.
החברה רואה בשוק הקאנביס הרפואי כמנוע צמיחה אסטרטגי ארוך טווח עבור החברה. לאחר השלמת העסקאות בכוונת אינטרקיור להפוך את תחום הקנאביס הרפואי לתחום הפעילות העיקרי שלה ולהתבסס כחברה מובילה בתחום הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם בהובלת צוות ההנהלה הבכיר של קנדוק.
לאחר השלמת רכישת המניות בקנדוק, אינטרקיור תהפוך להיות החברה הציבורית היחידה הנסחרת בתל אביב, שבבעלותה רישיון ישראלי פעיל וקבוע לגידול קנאביס רפואי על פי התקינה הגבוהה ביותר, המאפשר לה מוכנות מלאה לייצוא אם וכאשר תתקבל החלטת רגולטור בנושא.

אודות אינטרקיור:
אינטרקיור היא חברת השקעות בתחום הביומד ובתחום מדעי החיים.
החברה רכשה את השליטה המלאה (100%) בחברת קנדוק, מחלוצות ענף הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם, העוסקת מזה 10 שנים במחקר, טיפוח, גידול ושיווק קנאביס רפואי לאלפי מטופלים במגוון התוויות המאושרות על די משרד הבריאות ובעלת שיתופי פעולה בארץ ובחו"ל.
בנוסף, מחזיקה כ- 17.25% בריגנרה, העוסקת במחקר ופיתוח שיטות טיפול חדשניות והנמצאת בניסוי שלב 3 במחלת עיניים וניסוי שלב 2 באלצהיימר ומחזיקה כ-9.3% בנובלוס המפתחת טכנולוגיה חדשנית המיועדת לשפר באופן משמעותי את תוצאות הטיפול בחולי סרטן, מסוגים שונים, תוך שימוש בתרופות ביולוגיות ממוקדות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- TheInvestor – Real PR/IR Action.