הודעה לעיתונות

גוש שלום: אם יסרב אדלשטיין לציית לצו בג"צ, צריכים 61 ח"כים להתכנס ולהדיח אותו

יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין סירב לבקשה מנומסת של שופטי בג"צ שיואיל לכנס את מליאת הכנסת עד יום רביעי, לפי בקשתם של 61 ח"כים. זכותו של היו"ר לא להענות לבקשות ולהצעות. אבל עכשיו זוהי כבר לא בקשה ולא הצעה אלא צו ברור וחד משמעי של בית המשפט העליון. אפשר עדיין לקוות שיולי אדלשטיין יציית לצו הזה ויפעל על פיו, כפי שמחייב החוק, וכך יחסוך למדינת ישראל הסתבכות במשבר חוקתי חמור ללא תקדים במקביל עם משבר הקורונה.

אם חס וחלילה יסתבר כי יושב ראש הכנסת מסרב לציית לצו בית המשפט העליון – כפי ששרים וחברי כנסת מהימין לוחצים עליו לעשות – כי אז יהיה מדובר בעבירה על חוקי מדינת ישראל ובנסיון הפיכה נגד המשטר הדמוקרטי. יווצר מצב שבו יושב ראש המוסד הממונה על חקיקת חוקי מדינת ישראל נהפך עצמו לעבריין המפר את החוק, והאיש הממונה על שמירת המשטר הדמוקרטי בישראל חותר בעצמו תחת יסודות המשטר הזה.

אם חס וחלילה יווצר מצב כזה, זכותם וגם חובתם של 61 חברי כנסת המהווים את רוב חברי הבית להתכנס – כמובן תוך שמירה קפדנית על כללי משרד הבריאות – ולהצביע על הדחתו של יולי אדלשטיין ובחירת יושב ראש חדש לכנסת. ואם אי אפשר יהיה להתכנס במשכן הכנסת, צריכים 61 הח"כים להתכנס במקום אחר. במקום בו נמצאים רוב חברי הכנסת, שם נמצאת הכנסת.

אכן, על פי תקנון הכנסת צריך סדר היום להקבע על ידי היושב ראש – אולם חוקי המדינה עומדים מעל תקנון הכנסת. אם יושב ראש הכנסת עובר על חוקי המדינה, הוא לא יוכל להסתתר מאחורי סעיפי התקנון.

עדיין לא מאוחר למנוע את כל התסריטים האלה. יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, שבעבר התגאה בהיותו בעל גישה ממלכתית ואשר בעברו הרחוק יותר לא נרתע גם מעימות חזיתי עם משטר דיקטטורי, יכול עדיין להענות לצו בג"צ ולאפשר לרוב חברי הכנסת הנבחרים לממש את המנדט שקיבלו מבוחריהם. הלילה הזה בו צריך היו"ר אדלשטיין להחליט כיצד ינהג הוא לילה גורלי בתולדות מדינת ישראל – לכאן או לכאן.

לפרטים: אדם קלר, דובר גוש שלום 054-2340749