הודעה לעיתונות

תרו מוסרת תוצאות לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2022

הותורן, ניו יורק, 26 במאי 2022, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2022.

הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2022 הבהרה ─ בהשוואה ל-31 במרץ 2021
הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2022, כולל תוצאות של חודש מהרכישה של Alchemee ב-28 בפברואר.

*מכירות נטו של 143.3 מיליון דולר ירדו ב-5.1 מיליון דולר.
*רווח גולמי של 77.3 מיליון דולר (54.0% מהמכירות נטו) לעומת 76.9 מיליון דולר (51.9% מהמכירות נטו).
*הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) בסך 14.9 מיליון דולר ירדו ב-1.7 מיליון דולר.
*הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות (SG&A) בסך 41.2 מיליון דולר עלו ב-18.9 מיליון דולר.
*רווח תפעולי של 21.3 מיליון דולר (14.9% מהמכירות נטו) בהשוואה להפסד תפעולי של 41.9 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד, הרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד עמד על 38.1 מיליון דולר (25.7% מהמכירות נטו).
*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 0.7 מיליון דולר ירדו ב-2.5 מיליון דולר, מה שמשקף את סביבת הריבית העולמית הנמוכה יותר.
*הכנסות מט"ח (FX) של 2.5 מיליון דולר לעומת 0.8 מיליון דולר - השפעה חיובית של 1.7 מיליון דולר.
*הטבת מס בסך 2.4 מיליון דולר לעומת הטבת מס בסך 8.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, הוצאות המס ושיעור המס האפקטיבי ברבעון המקביל אשתקד היו 7.8 מיליון דולר ו-18.5%, בהתאמה.
*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-27.4 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 29.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל למניה של 0.73 דולר לעומת מדולל (הפסד) למניה של 0.78 דולר(0.78). בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד עמד על 31.0 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 0.81 דולר.

שנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2022 דגשים ─ בהשוואה ל-31 במרץ 2021
השנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2022, כוללת תוצאות של חודש אחד מהרכישה של Alchemee ב-28 בפברואר.

  • המכירות נטו של 561.3 מיליון דולר עלו ב-12.4 מיליון דולר.
  • הרווח הגולמי של 293.1 מיליון דולר (52.2% מהמכירות נטו לעומת 54.0%) ירד ב-3.5 מיליון דולר.

*הוצאות המו"פ בסך 54.5 מיליון דולר ירדו ב-5.6 מיליון דולר.
* SG&A של 113.7 מיליון דולר עלתה ב-22.3 מיליון דולר.
*התפשרויות והפסדים בסך 61.4 מיליון דולר מורכבות מתוספת של 60.0 מיליון דולר (שנלקחה ברבעון הראשון) הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים בעלי תחומי שיפוט רב-תחומיים ו-1.4 מיליון דולר הקשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים ("DOJ") בקשר לחקירותיו בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב. בשנה הקודמת, התפשרויות והפסדים בסך 558.9 מיליון דולר כללו 418.9 מיליון דולר הקשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו בתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב והפשרה בסך 140.0 מיליון דולר הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים רב-תחומיים מתמשכים; עם זאת, לא יכולה להיות שום הבטחה לגבי התוצאה הסופית.
*רווח תפעולי של 63.5 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של 413.8 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח התפעולי עמד על 124.9 מיליון דולר, ירידה של 20.2 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 22.3% לעומת 26.4%.
*הריבית והכנסות כספיות אחרות ירדו ב-12.0 מיליון דולר ל-8.2 מיליון דולר.
*הכנסות מט"ח של 2.0 מיליון דולר לעומת הוצאות מט"ח של 0.4 מיליון דולר - השפעה חיובית של 2.4 מיליון דולר.
* הוצאות מס בסך 19.6 מיליון דולר גדלו ב-9.9 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, שיעור המס האפקטיבי היה 9.3% לעומת 15.7%.
*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-58.3 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 386.7 מיליון דולר, והתוצאה הייתה רווח מדולל למניה של 1.55 דולר לעומת הפסד מדולל (הפסד) למניה (10.12). בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי השנים, הרווח הנקי עמד על 126.4 מיליון דולר בהשוואה ל-141.4 מיליון דולר בשנה הקודמת- וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 3.36 דולר ו-3.70 דולר, בהתאמה.

נקודות עיקריות בתזרים המזומנים ובמאזן

*תזרים המזומנים ששימש לפעילות בשנה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 עמד על 158.7 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, תזרים המזומנים שסופק על ידי הפעילות עמד על 165.6 מיליון דולר לעומת 130.3 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2021.
*נכון ל-31 במרץ 2022, מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים (הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך) ירדו ב-324.9 מיליון דולר ל-1.26 מיליארד דולר מ-31 במרץ 2021; המשקף את ההשפעה מתשלומים ל-DOJ בסך 317.6 מיליון דולר ─ כתוצאה מההחלטה העולמית עם ה-DOJ בקשר לחקירותיה בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב, רכישת Alchemee, בניכוי מזומנים של 91.9 מיליון דולר ורכישות חוזרות של מניות בסך 24.9 מיליון דולר.

עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, ציין כי "הדינמיקה המאתגרת בשוק, כולל תמחור, שרשרת אספקה ולחצים תחרותיים נמשכת ─ במיוחד בשוק האמריקאי. עם זאת, המאזן והאסטרטגיה החזקים שלנו יאפשרו לנו להמשיך ולחפש הזדמנויות עתידיות לפיתוח עסקי, כגון הרכישה האחרונה של Alchemee והמשך ההשקעה במו"פ".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") ליישומי תרופות חדשות במסלול מקוצר ("ANDA"): טבליות Fluphenazine 1 מ"ג, 2.5 מ"ג, 5 מ"ג, 10 מ"ג. לחברה יש כיום סך של 18 בקשות ANDA שמחכות לאישור ה-FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים.

תרו רכשה את Alchemee

ב-28 בפברואר 2022 השלימה תרו את רכישת Alchemee, לשעבר חברת Proactiv (TPC), מ- Galderma תמורת 91.9 מיליון דולר, בניכוי מזומנים; הרכישה כוללת את העסקים והנכסים של Alchemee ברחבי העולם, כולל המותג Proactiv®. Proactiv® הוא קו של מוצרי טיפוח עור מקומיים עם אינדיקציה לאקנה ליבה: המוצרים כוללים תכשירי ניקוי וקרם לחות וכן קרמים לאקנה.

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי הנ"ל לשנת 2022 (כולל Alchemee) אינו מבוקר והוא נתון לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com

*רכישת ניירות ערך סחירים, נטו

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2022. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

ראו את גירסת המקור באתר businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20220526005688/en/

אנשי קשר

William J. Coote
VP, CFO
(914) 345-9001
[email protected]

מקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- נוי תקשורת.