אירוע: כנס אירגונים במעמד הרב הראשי דוד לאו יפתח את מיזם השמיטה הגדול של ישראל

מתחילים את שמיטה ישראלית

יום ראשון, 15 בדצמבר 2013
14:30
מרכז הכנסים "ישראל יפה" בפארק הירקון
תל אביב (מפה)
3 שעות וחצי

הערות

הנכם מוזמנים לסקר

https://facebook.com/goshmita
לפרטים נוספים: ניר הירשמן 050-6205384